Radnice nabídne pomoc při deregulaci

Radnice Prahy 6 rozjíždí program, který má pomoci lidem po uvolnění regulovaného nájemného. Je určen převážně seniorům, kteří nebudou schopni zaplatit deregulované nájemné ve velkých bytech, kde dosud žili. Těmto lidem městská část nabídne pronájem obecních malometrážních bytů. Pravidla pronájmu schválila v květnu městská rada.

„Pro řadu lidí se po deregulaci stane bydlení například v třípokojovém bytě v Bubenči drahou záležitostí. Proto přicházíme s programem deregulace, který je zaměřen na směnu bytů, hlavně větší za menší,“ vysvětlil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, podle kterého tak radnice reaguje na případy osamělých seniorů, kteří jsou dlouhodobými nájemníky bytů a nebudou moci z důchodového příjmu zaplatit každoročně narůstající nájemné. „Tito lidé často bydlí v bytech celý život a nemohli ovlivnit, zda dům, ve kterém žijí, bude privatizovaný, navrácen v restituci majiteli nebo zůstane majetkem obce. Pro svůj vysoký věk již nedokáží situaci vyřešit sami, proto jim je třeba pomoci,“ domnívá se starosta Chalupa. Městská část proto již od listopadu neobsazuje volné byty a nabídne je v rámci nového programu, který je také součástí programového prohlášení rady.

V současnosti je vyhlášeno výběrové řízení na šest bytů o rozměrech od 38 do 60 m2, do kterého se mohou přihlásit lidé, kteří splní podmínky stanovené radnicí. „Lidé se mohou přihlašovat do poloviny července. Nejedná se však o jednorázovou akci, v následujících letech budeme schopni nabídnout dalších několik desítek malých bytů,“ doplnil radní pro sociální problematiku Jan Holický. Podmínkou pro přidělení bytu je mimo jiné dlouhodobý trvalý pobyt zájemců v šesté městské části. Uchazeče, který musí pobírat invalidní či starobní důchod, bude radnice vybírat podle rozdílu příjmů a předpokládaných nákladů na bydlení. Mezi další podmínky patří například neúčast v privatizaci nebo vlastnictví movitého majetku do jednoho milionu korun. Žadatel se zároveň zaváže, že v případě přidělení menšího bytu vrátí dosud užívaný byt výhradně k dispozici jeho majiteli.

Podmínky pro žadatele o výměnu většího bytu za menší v programu deregulace:

* čistý příjem pro účely těchto pravidel se bere pouze výše starobního, resp. plného invalidního důchodu
** součet předpokládaného nájemného v roce 2010 (dle zákona č. 107/2006 Sb.) a současných plateb za služby spojené s užíváním bytu (služby nezahrnují poplatky za telefon, TV, rozhlas, apod.)

I ve volných bytech nabídnutých radnicí platí deregulované nájemné. Podstata nabízené pomoci spočívá v tom, že za malý byt zaplatí důchodci méně. Například místo šestitisícového nájemného ve 120ti metrovém bytě mají šanci získat 50ti metrový byt za měsíční nájem dva a půl tisíce. „Nabízené volné byty jsou určené k nastěhování po vyhlášení výsledků výběrového řízení,“ sdělil Holický.

Zvýšení nájemného podle zákona 107/2006 Sb. se týká obyvatel v domech vlastněných soukromými majiteli i v domech obecních. O deregulaci rozhodl parlament hlasy sociálních demokratů, lidovců a Unie svobody s platností od ledna letošního roku. Praha 6 zvýšila nájem v obecních domech od letošního května, týká se to přibližně 1500 domácností. Maximální výši nájemného předepisuje zákon, stejně jako koeficient, o který jej lze zvýšit do roku 2010. Z cenové mapy vyplývá, že lokality Břevnova, Bubenče, Dejvic a Střešovic jsou nejdražší lokalitou v celé republice. Od ledna mohli majitelé domů zvýšit nájemné ze 37,07 korun na metr čtvereční měsíčně na 49,67. V katastrálním území Hradčan na 48,30 korun, v Liboci, Veleslavíně a Vokovicích na 47,44 korun za m2 za měsíc. Tyto částky platí do konce roku a dále mohou růst podle zákona, který určuje předpokládané cílové nájemné v roce 2010, a to bude v nejdražší lokalitě 119,50 korun za m2 na měsíc. Radnice, stejně jako soukromí majitelé, hodlá uplatnit deregulaci v plné výši.

Podobnou směnu menšího bytu za větší v majetku hlavního města organizuje též pražský magistrát. V budoucnu se plánuje i registrace poptávek po výměně bytu, například formou internetové burzy. Kromě těchto programů existují příspěvky na bydlení v rámci státní sociální politiky. „Jejich maxima jsou však nastavena na velmi nízké úrovni a řada lidí na tento příspěvek nedosáhne,“ zdůvodnil vznik programu deregulace radní Jan Holický.

Součástí tohoto programu je i nabídka seniorských bytů v nově stavěném domě „Nová Ořechovka“ v ulici Na Dračkách ve Střešovicích. V domě se nachází 53 bytů, které jsou určeny lidem starším 65 let za podmínek stanovených městkou částí. Pravidla pro přidělení bytů schválila rada v květnu.

Zájemci se mohou hlásit do domu seniorů

Rada městské části schválila pravidla pro pronájem bytů v nově stavěném bytovém domě pro seniory, který ponese název „Nová Ořechovka“.

Současně s tím vyhlásila výběrové řízení na pronájem těchto 53 bytových jednotek v domě, jehož kolaudace se předpokládá v září letošního roku. Celkem bude v „Nové Ořechovce“ 18 bytů 2+kk a 35 o velikosti 1+kk. Přihlášky včetně závazných podmínek si lze vyzvednout v informačních kancelářích městské části.

Byty v bytovém domě „Nová Ořechovka“ jsou v rámci programu deregulace určeny seniorům, kterých se dotkne deregulace nájemného. „Podobně jako v podmínkách výměny bytů musejí dlouhodobě bydlet v Praze 6 a pobírat starobní důchod. Budoucí nájemci se zaváží vrátit dosud užívaný byt majiteli. Bytový dům je určen pro občany nad 65 let,“ vysvětluje radní Jan Holický.

Ostatní jsou podmínky volnější, například majetkové poměry žadatelů. Výběrové řízení potrvá do poloviny července. „Po ukončení výběrového řízení vyhodnotíme schválená pravidla a v případě, že bychom dům nenaplnili, bude vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení,“ dodal radní.

Vzhledem k bonitní lokalitě uprostřed vilové čtvrti plné zeleně a vyššímu standardu nových bytů bude nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb. navýšeno o 20%. V roce 2007 bude nájemné za m2 59,60 korun za měsíc.