Sčítání aut pomůže parkování

Sčítání parkujících vozidel a parkovacích míst probíhá od června na území městské části. Akce, při které se budou pracovníci společnosti M. O. Z. Consult pohybovat po ulicích a parkovištích, je součástí hloubkové analýzy parkovacích možností. Měla by též ukázat, jaká vozidla v Praze 6 parkují a odkud jsou.

Provedení analýzy je prvním krokem ke komplexnímu řešení problematiky parkovámí v souvislosti s nedostatkem parkovacích míst. Sčítání aut si jako podklad vyžádala městská část. Pracovníci společnosti budou označeni průkazkami M.O.Z. Consult s.r.o., které budou potvrzené úřadem městské části Prahy 6. Na ulicích a parkovištích budou mimo jiné lokálně zapisovat a statisticky vyhodnocovat registrační značky parkujících vozidel. Společnost proto žádá obyvatele Prahy 6 o toleranci vůči těmto pracovníkům.
 
 O výsledcích analýzy a připravovaném řešení bude městská část informována do konce tohoto roku.