Ve škole na malém Břevnově se vyučuje 100 let

Jednu z nejmenších škol v Praze, ZŠ Bělohorskou 174, která je součástí ruzyňské školy T. G. Masaryka, čeká velká oslava. Je to k neuvěření, ale škola v Malém Břevnově byla otevřena 1. září roku 1907. 12. června se uskuteční oslava k tomuto výročí. Žáci spolu s učiteli se již několik týdnů na tento den pečlivě připravují.

Nahlédněme do historie
V 19. století byli obyvateli Malého Břevnova převážně řetězokováři a mlékaři. Jejich děti navštěvovaly školu ve Velkém Břevnově. Přírůstek obyvatel si však vynutil postavení školy v Malém Břevnově. „K této události došlo v roce 1907, a je to ta část naší školy, v níž je umístěna 4. a 5. třída,“ říká dnes ředitelka školy Dana Hudečková.

Prvním řídícím učitelem byl jmenován Antonín Svoboda. V té době školu navštěvovalo 164 žáků. Ze zápisu ve školních kronikách se například dozvíme, že stěny nebyly dlouho bíleny, špatná kamna kouřila a obec Malý Břevnov neměla dost peněz na zlepšení prostředí.

Na pomůcky si museli vydělat
Tak například v hostinci „Na Rychtě“ sehrály pod vedením svých učitelů a s pomocí některých rodičů dvě dětská představení „Krakonoš“. Čistý výdělek byl věnován na zakoupení školních pomůcek. Tato iniciativa učitelů i žáků zapůsobila na občany Malého Břevnova tak, že místní spolky věnovaly ze svých činností a příspěvků takový obnos, že děti v roce 1921 obdržely učebnice, sešity a další pomůcky zdarma.

Paní Zelenková, pamětnice počátečního období školy, vzpomíná: „Do školy se vcházelo z hlavní ulice (nynější Bělohorské). Kabáty se věšely do tříd na věšáky, ale většinou byly prázdné, protože jen málo dětí kabát vlastnilo. Seděli jsme v dlouhých lavicích pro pět žáků. V době velké nezaměstnanosti vařila paní řídící pro chudé děti polévky. Nosila jsem si proto do školy hrnek a lžíci. Protože jsem neměla brašnu, svou nejmilejší knížku, čítanku, jsem nosívala pod paží a také dřevěnou destičku a houbičku na psaní.“

Přibývalo domů, počet žáků stoupal, a tak v roce 1926 došlo k přístavbě školy. Přistavila se jedna učebna, kabinet, ředitelna a byt školníka. Celá budova se opravila, podlahy byly pokryty parketami. Po II. světové válce se přistavily pavilony za pomoci občanů Malého Břevnova v akci „Z“. K objektu školy už patřila též budova bývalého hostince „Na Rychtě“, kde byla adaptována z tanečního sálu tělocvična.

Po v roce 1989 byla rychta vrácena majiteli a škola tak přišla o tělocvičnu a třídy pro školní družinu.

Velkým zlomem v historii školy bylo sloučení s ZŠ TGM v Ruzyni v dubnu 2003. Škola prošla před dvěma lety celkovou rekonstrukcí, v areálu byla postavena zcela nová mateřská škola a moderní kuchyně s jídelnou. Bylo zachováno všech pět postupných ročníků a v tomto roce školu navštěvuje 107 žáků. „Dá se říci, že to byl takový předčasný dárek této školičce, která se pro mnohé bělohorské občany stala nedílnou součástí jejich dětství. Svoji oblibu si po léta získávala pro svůj rodinný charakter a příjemnou atmosféru,“ domnívá se ředitelka Hudečková.

Oslava po celé odpoledne
Samotná oslava, které se zúčastní kromě zástupců městské části také ministryně školství Dana Kuchtová, začne 12. června ve 14 hodin, předpokládaný konec bude asi v 18 hodin. Během odpoledne si budou moci hosté prohlédnout slavnostně vyzdobenou školu, zavzpomínat na staré časy nad kronikami, zhlédnout krátká vystoupení jednotlivých tříd a hostů nebo jen tak popovídat s šálkem kávy se svými bývalými spolužáky. V prostorách mateřské školy bude k poslechu hrát živá hudba. Při příležitosti stého výročí žáci vydají zvláštní číslo školního časopisu. Během odpoledne proběhne také dražba starodávných pomůcek a dalších cenností. Školní jídelna se promění v malou restauraci.