25 let "Rooseveltky"

Zahradu ZŠ speciální v Rooseveltově ulici zaplnili v červnu návštěvníci, kteří se sešli při oslavách 25 let školy.

Slavit přišli mnozí bývalí absolventi za celé čtvrtstoletí, po které už tato škola, působící ve sto let staré vile, obětavě a na vysoké odborné úrovni pečuje o děti a mládež s handicapy, jež jim nedovolují navštěvovat běžné školy.

V programu, v němž mimo jiné žáci zahráli a zatančili, děvčata z pedagogické školy předvedla kočičí pohádku, nechybělo ani bohaté sponzorské občerstvení. O prázdninách proběhne ve škole malování a úpravy podlah tak, aby od září mohla začít výuka v této sice podle názvu speciální, ale jinak docela vesele rodinně fungující škole.