ČVUT má nové laboratoře

ČVUT v květnu otevřela nové laboratoře, které budou sloužit elektrotechnické fakultě. Vznikly v zrekonstruovaných prostorách bývalé trafostanice.

"Nové laboratoře využije katedra fyziky pro výuku v oblasti fyzikálních metod v medicíně a biofyzice, na výzkum jaderné fúze. Jedna laboratoř bude sloužit jako optická s úplným zateměním," vysvětlil rektor ČVUT Václav Havlíček.
 
 Současně s otevřením laboratoří byl zahájen provoz Institutu medií, který je projektem tří pražských vysokých škol ­ Akademie múzických umění, ČVUT a Vysoké školy umělecko-průmyslové. "Jeho cílem je vést studenty, pedagogy a výzkumné pracovníky k mezioborové spolupráci na hranici mezi technikou a uměním," uvedl ředitel Institutu Roman Berka. Experimentální pracoviště se nachází v halových laboratořích elektrotechnické fakulty. Snahou realizačního týmu IIM je vytvořit magisterský studijní program. Jeho absolventi budou mít předpoklady k dalšímu rozvoji ve sféře umělecké, technické i vzdělávací. Budou teoreticky i prakticky vybaveni k samostatné tvůrčí práci. Získané vzdělání jim umožní kriticky reflektovat tvorbu audiovizuálních děl i nových komunikačních forem.