Do opravené školy Pod Marjánku nastoupí děti později

Základní škola Pod Marjánkou je jednou z posledních, kterou čeká na generální rekonstrukce. Ta začala hned s prvními prázdninovými dny. Oprava budovy postavené v padesátých letech přijde městskou část na 75 milionů korun.

Rekonstrukce zahrnuje tak jako u ostatních škol výměnu rozvodu elektroinstalací včetně osvětlení, vodovodů a kanalizace, škola bude mít nová sociální zařízení nebo nové podlahy ve všech třídách. Dojde k výměně oken i opravě fasády včetně výměny vchodových dveří a opravě střechy. Opraveny budou i tělocvičny.
 
 Předpokládaný konec celé rekonstrukce je až v únoru příštího roku. O prázdninách by se však měly stihnout všechny elektroinstalace, nová sociální zařízení a práce, které neumožňují výuku. "Po dohodě s rodiči jsme požádali ministerstvo školství o odklad školního roku na 17. září," sdělila ředitelka školy Marcela Pácalová, která věří, že ostatní práce půjde zvládnout za provozu školy.
 
 Díky rekonstrukci ve škole přibude projektová místnost, kde se budou žáci učit hlavně pracovní činnosti (např. vařit, pěstovat rostliny...). "Takovou místnost jsme postrádali," říká ředitelka. Škola nakoupí po rekonstrukci nový nábytek. Na vybavení škole přislíbil finanční pomoc ze svých rezerv odbor školství. "Půjde o vybavení kabinetů učitelů, které jsou téměř netknuté, a tudíž jejich vybavení je většinou ještě původní z 50. a 60. let. Samozřejmě se na koupi nábytku budeme podílet i z vlastního rozpočtu," dodává Pácalová.
 
 Po rekonstrukci jazykové školy Pod Marjánkou, kterou navštěvuje pět set žáků, přijdou v dalších letech na řadu i zbývající dvě. Těmi jsou budovy škol J. A. Komenského na Břevnově a ZŠ nám. Interbrigády v Dejvicích.