Komunitní plánování mělo první veřejnou schůzku

náhled souboruPrvní veřejné setkání o komunitním plánování sociálních služeb na území Prahy 6 se uskutečnilo v květnu v kongresovém sále Masarykových kolejí v Dejvicích (mimochodem vybaveném příhodným bezbariérovým přístupem) za poměrně velkého zájmu veřejnosti.  

Cílem setkání bylo vytvořit podklady pro zpracovávání střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb za účasti jejich uživatelů ­ občanů Prahy 6, poskytovatelů ­ organizací a sdružení a zadavatelů ­ zástupců radnice. Šlo o to zjistit skutečné potřeby uživatelů, informovat je a zpracovat analýzu jejich potřeb. Proto se příchozí podle pokynů organizátorů zařadili do jedné z kategorií: senioři, občané se zdravotním postižením, občané v krizi, národnostní menšiny, občané ohrožení závislostmi.

Pořadatelství se ujal Úřad městské části a středisko pro nevidomé Dědina za podpory Pražského sociálního fondu a Městského centra sociálních služeb a prevence. "Musíme koordinovat takové sociální služby, které uživatelé skutečně potřebují, poskytovatelé jsou schopni poskytnout a zadavatel je schopen přispět na ně tak, aby byly veřejné prostředky vynaloženy efektivně," řekl radní Jan Holický, který je odpovědný za sociální politiku. Jan Šafr, který je předsedou komise pro sociální a zdravotní problematiku setkání zhodnotil v tom smyslu, že sociální služby na Praze 6 fungují, ale ještě se nedostávají ke všem potenciálním uživatelům. Za městskou část byla přítomna také vedoucí sociálního odboru Jitka Černá a koordinátorka KPSS Helena Chvalová.

Během dvou hodin měli občané možnost seznámit se prostřednictvím letáků s více než 25 organizacemi a sdruženími na Praze 6 působícími v sociálních službách.

Všichni účastníci rozdělili do pracovních skupin podle základních kategorií určujících témata, jež je nejvíce zajímala. Každé skupině byly rozdány archy, na které měly zaznamenat výsledky své diskuse o současném stavu sociálních služeb na Praze 6, přednést vlastní navrhovaná opatření a nakonec představu, jak by měla či mohla vypadat situace za 3 ­ 5 let. Vedle toho mohly vepsat také vzkazy pro ostatní skupiny a na dalším archu se přihlásit na výzvu organizátorů pro ty, kdo chtějí od září spolupracovat jako odborníci i laici v budoucích pracovních skupinách. To byly nejdůležitější výstupy tohoto prvního veřejného setkání.

Organizátoři přítomné ujistili, že se již připravuje další setkání. Nyní budou pracovní skupiny a řídící skupina KPSS analyzovat výstupy a problémy, které zde byly otevřeny, což by mělo být hotovo přes prázdniny. Na základě toho budou zpracovány dotazníky, se kterými se radnice obrátí na širší veřejnost, aby lépe zjistila, co zlepšit či co změnit.

Andrea Holasová