Městská část hospodařila se ziskem

Hospodaření městské části v loňském roce skončilo ziskem ve výši 171 a půl milionu korun. Příjmy Prahy 6 činily 1 miliardu 378 milionů korun, výdaje pak 1 miliardu 50 milionů korun. Závěrečný účet za rok 2006 schválili v červnu zastupitelé.

"Rozdíl příjmů a výdajů představuje přebytek 326 639 350 korun, z něhož po zahrnutí změn stavu bankovních účtů dostáváme celkový kladný výsledek rozpočtového hospodaření ve výši 171 551 580 korun," vysvětluje místostarosta Jiří Fárek, který je zároveň správcem obecních financí. Zastupitelé současně schválili výsledky vlastní hospodářské činnosti městské části, která skončila výnosem téměř 700 milionů korun.
 
 V oblasti příjmu došlo podle místostarosty Fárka k potěšitelnému nárůstu příjmů z úroků, finančního majetku anebo převodů z hospodářské činnosti. Nad původní předpoklad městská část vybrala více z provozování loterií, z poplatků ze vstupného nebo na poplatcích z ubytovacích kapacit.
 
 Proti tomu se v oblasti výdajů nepodařilo včas realizovat některé zamýšlené akce v předpokládaném termínu, proto nedošlo k čerpání peněz. Ty se však plynule přesunuly do rozpočtu na tento rok. "Například na výrazně nízkém čerpání výdajů pro rozvoj obce se podepsalo zpožděné zahájení stavebních prací na výstavbě podzemních garáží na náměstíčku Wuchterlova ­ Kafkova. Důvodem bylo delší stavební řízení a následný archeologický průzkum," vysvětluje Jiří Fárek. Obdobné potíže spojené s vypracováním projektové dokumentace, s vydáváním stavebního povolení a s aktualizací dendrologických průzkumů byly důvodem poměrně nízkého plnění kapitálových výdajů v kapitole "městská infrastruktura". "Posunula se stavební realizace některých větších akcí jako rehabilitace parku Královka nebo obnova veřejné zeleně na sídlišti Dědina," dodal místostarosta.
 
 Výrazný přebytek v hospodaření zapříčinilo také nadhodnocení očekávaných výdajů u povinných odvodů do fondů společného vlastnictví bytových jednotek u bytů, které zůstaly v majetku obce. "Na přebytkovém výsledku vlastní hospodářské činnosti se podepsal dynamický průběh privatizace bytového fondu. Prodej bytových jednotek v privatizaci, a s tím související platby, výrazně předčily původní očekávání," komentuje stav Fárek.