Místa ve školkách nestačí, pomohou rekonstrukce

S obdobím prázdnin chystá radnice další opravy školských zařízení v Praze 6. Kromě generální rekonstrukce základní školy Pod Marjánkou se soustředí na opravy mateřských škol, které umožní přijmout více předškolních dětí. Už po prázdninách tak ve školkách bude o 32 míst více.

Do plánu oprav jsme přednostně zařadili školky, u kterých je možné rozšířit počet míst," potvrdil starosta Tomáš Chalupa. Letní rekonstrukce proběhnou v mateřské škole Sbíhavá v Liboci a Waldorfská na Petřinách. O obě školky je velký zájem. Waldorfská letos musela odmítnout 25 zájemců, i když pouze pět z Prahy 6. Do Sbíhavé se nedostalo pět dětí.

V MŠ Waldorfská dojde k zateplení fasády, výměně střešní krytiny a oken. Školka bude mít novou kuchyni, toalety a opraví se i zahrada. V rámci úprav se navíc školka rozšíří o 20 míst na úkor původního školnického bytu. MŠ Sbíhavá čeká stejná generální rekonstrukce. K 74 současným místům vznikne dvanáct nových v prostorách bývalé ubytovny. Obě akce budou stát městskou část celkem 36 milionů korun. "Rekonstrukce jsou plánovány tak, aby školky včetně nových míst byly k dispozici od září a bylo možné následně přijmout další děti," řekl vedoucí odboru školství Pavel Drtina.

 


Opravami školek se radnice snaží řešit nárazový nárůst počtu dětí, jejichž rodiče žádají o umístění do mateřských škol. V současnosti je kapacita ve 27 obecních školkách 2 132 míst. V letošním roce bylo přijato téměř 700 nových dětí. Naopak zamítnuto bylo devadesát žádostí rodičům dětí z Prahy 6 a další stovce z okolních městských částí a obcí.

Podle pravidel nastavených radnicí jsou přednostně přijímány děti z Prahy 6, děti, které jdou další rok do školy a ty, jejichž oba rodiče pracují. "Dětem, které se do školek nedostaly, bylo buď méně než tři roky nebo nemají trvalé bydliště v Praze 6. Školky musely odmítnout i některé děti, jejichž rodič je na mateřské dovolené s dalším dítětem," sdělil radní Jan Holický, který si je vědom toho, že současná poptávka po místech je vyšší než to, co může městská část nabídnout. I přesto se do školek, kde nebyl tak velký zájem, podařilo umístit pětapadesát dětí, kterým v době nástupu ještě nebudou tři roky, a deset, které nebydlí v Praze 6.

Hanspaulka nemá místa

Některé školky jsou přeplněné, na druhou stranu jinde se kapacita nenaplní. "V takových případech nabízíme volná místa v jiné školce, než kam se dítě hlásí," říká Holický. Pro řadu rodičů je však příliš komplikované vozit dítě do jiné školky, proto místo raději odmítnou a odloží nástup na další školní rok. Například hanspaulská školka Kohoutek má v pořadníku 15 nepřijatých dětí. Více než deset dětí nebylo přijato do školky v Čínské, Terronské, Fakultní. Přeplněna je školka i ve Vokovické ulici na Veleslavíně. Jedna z "odmítnutých maminek", paní Karolína Rezková z Hanspaulky, zorganizovala podpisovou akci, kterou chce radnici na problém upozornit. V petici, kterou podepsalo 113 občanů, žádá urychlení výstavby čtyřtřídní mateřské školy, která nahradí tři třídy v MŠ Velvarské. Požaduje také, aby v místech navazujících na ulici Neherovská, kde je naplánována výstavba rodinných domů, byly vyčleněny dvě parcely na stavbu nové MŠ. Lidé podepsaní pod peticí si přejí, aby Praha 6 požádala o svěření vybraných parcel do svého hospodaření a ze svých prostředků investovala výstavbu víceúčelového objektu, který by sloužil jako školka. "Později, pokud zájem o předškolní vzdělávání opadne, by mohl být využit například pro seniory," domnívá se Rezková podle které kapacita školek na Hanspaulce, Babě a v bezprostředním dosahu těchto míst nestačí uspokojit zájem rodičů. "Školky Kohoutek, Velvarská, Janákova, Bílá a Čínská letos zaznamenaly větší zájem, než dokázaly uspokojit, ve většině z nich je evidováno několik ´čekatelů´ na místa," vysvětluje důvody pro sepsání petice Rezková, která je navíc přesvědčena, že ukazatel porodnosti je pouze jedním z faktorů. "Dalším faktorem je nová výstavba. Domnívám se, že do těchto domů a bytů se nastěhuje řada rodin s dětmi, které budou mít trvalý pobyt v Praze 6 a budou mít zájem o místa v MŠ," říká Rezková.

Oddělení školek budou v základních školách

Městská část ale v lokalitě Hanspaulky novou školku zřizovat nehodlá, má jiné řešení. Ještě v tomto školním roce by mělo v rámci projektu "Hrajeme si na školu" vzniknout v budově ZŠ Hanspaulka oddělení pro předškolní děti. "Půjde o oddělení mateřské školy umístěné v budově školy, ne nultý ročník základní školy," vysvětluje radní Holický. Kapacita školky Kohoutek se tím rozšíří o 25 míst. Urychlené zřízení třídy pro předškoláky si přejí i rodiče podepsaní pod peticí.

Podle radního Holického je třeba řešit současný několikaletý výkyv. Demografický vývoj ukazuje, že výhledově dojde opět k poklesu počtu narozených a následně předškolních dětí. "Nemá cenu budovat školku na zelené louce a za pár let pro ni hledat využití," dodává Holický.

Podle programového prohlášení rady by do roku 2010 postupnými opravami školek mělo dojít k vzniku celkem 160ti nových míst v mateřských školách. V příštím roce dojde k rekonstrukci MŠ Parléřova, kde bude znovuotevřena 4. třída a kapacita se zvýší o 25 míst. Podobně jako na Hanspaulce se plánuje zavedení předškolní třídy při základní škole Petřiny­jih. V roce 2009 proběhne rekonstrukce MŠ Terronská v Bubenči. Díky změnám vnitřních dispozic dojde ke zvýšení kapacity školy až o 30 míst. Předpokládá se také výstavba čtyřtřídní mateřské školy náhradou za stávající trojtřídní MŠ Velvarská. "Uvedené změny představují nárůst míst odpovídající dvěma novým školkám. Společně s důsledným upřednostněním dětí z Prahy 6 to bude dostatečné i pro období zvýšeného počtu dětí v předškolním věku," domnívá se radní Jan Holický.

V dohledné době přibude na Petřinách též soukromé zařízení po bývalých obecních jeslích v Šantrochově ulici. Na pronájem prostor vypsala radnice výběrové řízení a jeho výherce vybere rada tento měsíc. Toto zařízení také zvýší počet míst pro předškolní děti a zároveň zajistí péči i pro děti mladší tří let.

Zvýšení kapacity míst MŠ v Praze 6

rok 2007
MŠ Sbíhavá o 12 míst
MŠ Waldorfská o 20 míst
MŠ Kohoutek 20-25 míst
soukromé zařízení
Šantrochova ul. max. 3 oddělení

rok 2008
MŠ Parléřova o 25 míst
MŠ Petřiny ­ jih 20-25 míst

rok 2009
MŠ Terronská o 30 míst
MŠ Velvarská + jedna třída