Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Podle ministryně Džamily Stehlíkové se připravuje vznik nové vládní agentury pro řešení romských otázek. S tím nesouhlasí představitelé řady obcí. Praha 6 navíc zrušila funkci sociálního koordinátora pro národnostní menšiny. Myslíte si, že Romové speciální agenturu potřebují a že jim bude něco platná? A co námitky, že příslušníci jedné menšiny mají jiné problémy nežli příslušníci jiných menšin?

Podle ministryně Džamily Stehlíkové se připravuje vznik nové vládní agentury pro řešení romských otázek. S tím nesouhlasí představitelé řady obcí. Praha 6 navíc zrušila funkci sociálního koordinátora pro národnostní menšiny. Myslíte si, že Romové speciální agenturu potřebují a že jim bude něco platná?
 
 Nemyslím, že vznik nové agentury něco vyřeší, řešením by byly spíše úpravy v legislativě, které by přinesly jednotná pravidla pro všechny. Je totiž stejně nepřijatelné odmítnout někoho zaměstnat jen proto, že jde například o Roma, jako je nepřijatelné vytvářet speciální projekty pro různé komunity nebo národnosti. Proto jsme zrušili funkci koordinátora pro národnostní menšiny. Přístup pracovníků sociálního odboru má být ke každému stejný, má pomáhat lidem, má je naučit, jak překlenout obtížnou sociální situaci a postavit se na vlastní nohy. Má jim pomoci z nejhoršího, ale zároveň je nesmí udržovat v nicnedělání. A my chceme, aby tento přístup ze strany sociálního pracovníka platil pro všechny stejně.
 
 A co námitky, že příslušníci jedné menšiny mají jiné problémy nežli příslušníci jiných menšin?
 
 Pokud dochází k takovým situacím, že někdo má problémy jen proto, že patří k nějaké komunitě, tak řešením není diskriminovanou komunitu protěžovat a zvýhodňovat. Ale trestat ty, kdo diskriminují, případně jim v tom zabránit. A to právě změnou v legislativě a vytvořením jednotných pravidel. Neumím si představit, že zaměstnáváme koordinátora pro národnostní menšinu a vytváříme pro ně speciální programy. Ale umím představit, že máme koordinátory pro seniory nebo pro lidi, kteří se po návratu z vězení chtějí začlenit do společnosti. I to je důvod, proč jsme vytvořili program Zdravá Šestka v jehož rámci existuje koordinátor pro prevenci drogových závislostí. Ale ať už jde o jakýkoliv program, jde o program otevřený všem. Proto nemůže vzniknout specialista pro Rómské nebo nerómské seniory. A pokud někdo říká, že Rómové jsou "hloupí či nevzdělaní", pak já říkám, že to je čirý rasismus. Znám celou řadu Rómů, kteří se projevují mimořádnou inteligencí, ale také těch, kteří nejsou až tak úspěšní, nicméně se zdokonalují a chtějí pracovat.