V nádrži uhynuly malé ryby

Podle odhadu téměř tři stovky malých ryb uhynuly v červnu v usazovací požární nádrži v ulici Ke Dvoru ve Vokovicích. Přestože jde o uzavřenou nádrž, mrtvé ryby vzbudily pozornost už proto, že v bezprostřední blízkosti je Litovický potok a nádrž Džbán.

Ani analýza odebraných vzorků vody však nezjistila jasnou příčinu úhynu ryb, které byly velké od 10 do 30 centimetrů. Ještě týž den provedl magistrát na základě podnětu odboru životního prostředí šestkové radnice místní šetření, nezjistil však žádné zjevné chemikálie nebo plovoucí ropné látky. Voda byla pouze zakalená, plná sinic a s velkým množstvím poházených odpadků. "Vzhledem k tomu, že z betonové nádrže voda nikam neodtéká, nehrozilo další znečištění," uvedl Jaromír Kačer z odboru ochrany přírody magistrátu. Podle něj úhyn ryb zřejmě zavinily plyny, které se v horku mohly uvolnit z bahna ležícího na dně nádrže nebo nedostatek kyslíku. Ten ale rozbory odebraných vzorků vody nepotvrdily. Uhynulé ryby ještě týž den odstranila na své náklady společnost Linzia Shelf, která má v majetku pozemek s neudržovanou nádrží. Otázkou podle Kačera však zůstává, jak se takové množství malých ryb dostalo do nepoužívané nádrže, kterou neprotéká voda.