Vojenské nemocnici šéfuje manažer roku

"Děkovný list", jako zvláštní projev úcty a ocenění za dlouholetou výbornou kvalitu péče o pacienta předal řediteli Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích ­ plukovníku MUDr. Štefanu Brunclíkovi starosta Tomáš Chalupa. Zároveň řediteli nemocnice poblahopřál k získání prestižního ocenění Manažer roku v oblasti zdravotnictví.

Doktoru Brunclíkovi, který je již nositelem resortního titulu Vojenský manažer roku 2005, byl Českou manažerskou asociací udělen čestný titul Manažer odvětví 2006, tentokrát v měřítku celostátním. V rámci tajného hlasování byl jako nejlepší manažer v oblasti zdravotnictví poprvé ve čtrnáctileté historii soutěže vybrán manažer resortu obrany. Starosta poblahopřál řediteli ÚVN k tomuto osobnímu úspěchu a poděkoval za vynikající reprezentaci nemocnice, která je spádovou nemocnicí pro všechny obyvatele Prahy 6 a zajišťuje též stálou pohotovostní službu.

Nemocnice ve Střešovicích byla oceněna i mezinárodní akreditací Joint Commission International. Akreditaci udělila ÚVN před dvěma lety tato americká společnost, zabývající se sledováním kvality péče o pacienta. Obnovení akreditace čeká nemocnici letos na podzim. Starosta Tomáš Chalupa je přesvědčen, že obhajobu akreditace zvládne ÚVN na výbornou.

Ředitel nemocnice MUDr. Štefan Brunclík naopak v červnu gratuloval vrchní sestře urologického oddělení Mileně Zvoníčkové k významnému ocenění, které uděluje Česká asociace sester a vydavatelství Galén. Zvoníčková obdržela z rukou Livie Klausové cenu Florence Nightingalové (zakladatelka ošetřovatelství) za významný přínos českému ošetřovatelství. Tato cena je udělována ve třech kategoriích. Do tohoto ročníku se nominovalo šestnáct zdravotních sester z celé republiky.

"Vrchní sestra Zvoníčková si tuto cenu zaslouží. Je to pocta pro celý kolektiv zdravotnického personálu ÚVN Praha," řekl k tomu ředitel Brunclík.