Zastupitelé rozhodli o sestěhování škol

Detašovaná pracoviště základních škol Dědina a J. A. Komenského, což jsou školní budovy v ulici Bělohorské 103 a ve Vlastině ulici, končí. Kvůli neefektivnímu provozu v poloprázdných školních budovách o stěhování dětí rozhodli v červnu zastupitelé.

V minulosti již došlo k administrativnímu sloučení škol, nyní čeká necelé dvě stovky dětí stěhování. "Administrativní sloučení škol v minulém volebním období, to už byla reakce na stav, kdy tyto školy bojovaly s poklesem žáků," uvedl starosta Tomáš Chalupa.
 
 Děti z prvního stupně základní školy J. A. Komenského, které se dosud učily na Bělohorské, půjdou od září do školy v ulici U dělnického cvičiště. "Vzhledem k výsledkům přijímacího řízení by Bělohorská neměla první třídu, druhou bylo nutné kvůli nedostatku dětí sloučit a pátá odchází na druhý stupeň. V budově by zůstaly pouze dvě třídy po 12ti dětech," zdůvodnil kroky zastupitelů radní Jan Holický, který se domnívá, že separování dvou tříd na Bělohorské není efektivní. Budova školy navíc nemá kuchyni ani tělocvičnu, protože jako škola nebyla postavena.
 
 Snižující se počet žáků byl také důvodem pro sestěhování žáků ze školní budovy ve Vlastině do ZŠ Dědina v Žukovského ulici. "V minulém školním roce měla Vlastina 234 žáků, letos by jich bylo 134," uvedl radní Jan Holický a dodal, že tato opatření uspoří školám peníze, protože dotace od státu jsou přidělovány podle počtu žáků nezávisle na tom, v kolika budovách je výuka zajištěna.
 
 Rodiče chtějí zastávku
 
 Citlivou záležitost se stěhováváním dětí projednávali zástupci radnice a školských rad s učiteli, třídnímu důvěrníky a rodiči. "Naprostá většina s rozhodnutím souhlasila," sdělil Holický. "Záměr byl projednán s kladným ohlasem učitelů obou škol, rodičů všech žáků a zástupci zřizovatele ještě před jednáním školské rady. Všichni její členové pak doporučili školu přestěhovat k 1. září 2007," potvrzuje Mojmír Dunděra, ředitel školy na Dědině. Radnice na žádost rodičů z Vlastiny přislíbila, že zajistí obnovení zastávky autobusu Divoká Šárka v Libocké ulici. Od 3. září zde proto budou zastavovat autobusy číslo 108, 179 a 225 také v ranních hodinách, aby školáci nemuseli přecházet frekventovanou Evropskou ulici.
 
 Vzdělávání zůstane
 
 Obě uvolněné budovy by měly být v budoucnu využity pro vzdělávání. "Nyní probíhají výběrová řízení na jejich obsazení soukromými subjekty. Podmínkou je, aby šlo o dlouhodobé vzdělávací programy," uvedl radní Holický s tím, že budovy zůstanou v majetku městské části. Tím bude zajištěno, že by mohly být v budoucnu znovu využity jako základní školy.
 
 S většinovým názorem koaličních zastupitelů na zrušení detašovaných pracovišť polemizovali někteří zástupci opozice. Shodli se však v tom, že je dobré budovy zachovat pro potřeby vzdělávání, což komunističtí zastupitelé navrhli přímo do textu usnesení.
 
 Komunistický zastupitel Ivan Hrůza však považuje uzavření škol za zdánlivě jednoduché řešení. "Máme-li komplexní a nikoli zastaralý objekt budovy s příslušenstvím a zázemím, jako je škola ve Vlastině ulici, proč v danou chvíli nenavrhneme řešení například v symbióze základní školy se státním gymnáziem," táže se komunistický zastupitel, který se domnívá, že řešení by po úbytku žáků v některých školách měla hledat městská část.
 
 Koaliční zastupitel Oldřich Kužílek (SNK­ED), který v minulosti vystupoval proti administrativnímu sloučení Dědiny a Vlastiny se domnívá, že k nájmu budovy Vlastina je třeba přistupovat obezřetně: "Zejména s ohledem na to, že zde vznikl obytný areál Nová Liboc, kde lze očekávat větší množství mládeže a že výhledově se počítá s úpravou stávajícího areálu ruzyňských skladů na bytové domy."
 
 Ze statistik ovšem vyplývá, že méně než polovina rodičů se při svém rozhodování, kam umístit dítě do školy, rozhoduje podle toho, kde je spádové území místa jejich trvalého bydliště. "Je správné nechat na rodičích, aby rozhodli, kam své děti pošlou a která škola díky tomu bude mít právo na existenci," domnívá se starosta Tomáš Chalupa.