Čestnými občany se staly Havel a Janžurová

náhled souboruBývalý prezident Václav Havel a herečka Iva Janžurová se stali čestnými občany Prahy 6. Obě oceněné osobnosti převzaly titul z rukou starostky Prahy 6 Marie Kousalíkové v břevnovském klášteře v rámci slavnostního ceremoniálu při příležitosti Dne Prahy 6.

Starostka Kousalíková ve svém projevu vyzdvihla čest jako hodnotu, kterou všichni slušní lidé ctí nade vše. „Čestný člověk říká to, co si myslí bez ohledu na důsledky, které jeho poctivost a otevřenost mohou přinést,“ připomenula význam oceněných osobností s tím, že jsou to právě oni, kteří dávají význam udílenému titulu. K výročí 91 let Prahy 6 také poukázala na to, že Praha 6 je pozorná ke svým obyvatelům, od těch nejmenší po ty, kteří zde prožívají stáří.

Václav Havel, který žije v Praze 6 v Dělostřelecké ulici, obdržel Čestné občanství Prahy 6 za odvahu, osobní statečnost a umělecký přínos. Pětasedmdesátiletý Václav Havel se zúčastnil ceremoniálu osobně, přestože se zotavuje po nemoci. Čestné občanství přijal rád. „Tuto poctu chápu prostě jen jako výzvu k účasti na otevřené a důkladné veřejné debatě,“ řekl Václav Havel. Ocenil, že „lokality, které tvoří Prahu 6, většinou dnes pozoruhodně ožívají, určitě i zásluhou městské samosprávy“. „Jako čestný občan Prahy 6 jsem rád, že tam, kde hrála hlavní roli naše čtvrť, lze jí za její výkony chválit. Mám na mysli například Dejvické divadlo, Semafor, Anderleho galerii, Národní technickou knihovnu a další oceňované stavby či rekonstrukce, včetně revitalizace některých veřejných prostranství a ulic,“ řekl bývalý prezident. Na druhou stranu vyslovil obavy o urbanistický rozvoj Prahy. Zmínil téma Kaplického knihovny na Letné, zapochyboval o smyslu tunelu Blanka.

Čestné občanství za svůj umělecký přínos Iva Janžurová. Oblíbená herečka komediálních i vážných rolí letos oslavila sedmdesátiny.

Od šedesátých let patří „Janžurka“ k nejpopulárnějším českým herečkám. Je dlouholetou členkou souboru Národního divadla. „Je to velké ocenění, akorát doufám, že to nebude příliš zavazující,“ řekla herečka, která si pro ocenění přišla v doprovodu rodiny včetně vnoučat.


Iva Janžurová si přišla pro ocenění v doprovodu rodiny.