Domov svaté Rodiny slaví 20 let

náhled souboruV říjnu uplyne 20 let od okamžiku, kdy byl slavnostně posvěcen objekt Domova svaté Rodiny v Praze 6 na Petřinách.

Vznikl tak jeden z prvních charitních domovů pro pražské děti s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Během dalších 10 let se podařilo Domovu vybudovat druhý objekt v Libocké ulici v blízkém sousedství kostela sv. Fabiána a Šebestiána.

V současné době ve dvou objektech žije celkem 68 klientů. Vedle běžných denních činností se klienti zapojují do práce v terapeutických dílnách v prostorách Domova nebo docházejí do zaměstnání mimo areál. V Domově je k dispozici rehabilitační místnost a domácí kaple. Za celou dobou existence Domova zůstává velké množství vykonané obětavé práce. Pracovníci Domova chtějí i nadále naplňovat a rozvíjet odkaz zakladatelky sestry Akvinely, čestné občanky Prahy 6.

Domov vznikl zásluhou dárců a přátel. „V dnešní tak odosobnělé době patří těmto jednotlivcům i firmám o to větší poděkování a úcta za to, že Domov podporují,“ říká ředitel Domova Tomáš Biňovec.

Po téměř dvaceti letech provozu stojí Domov opět před těžkým úkolem. Původní objekt na Petřinách potřebuje stavební a dispoziční úpravy. „V současné době jsou pokoje klientů vícelůžkové, často z dispozičních důvodů průchozí. Objekt nemá výtah, úpravu vyžaduje i sanitární vybavení obytné části, provozní zázemí budovy je prostorově stísněné a dochází ke křížení provozů,“ vypočítává ředitel Domova Tomáš Biňovec.

Cílem navržených úprav je celková rekonstrukce a rozšíření stávajícího objektu Domova svaté Rodiny. Díky investici do samotného stavebně architektonického řešení by bylo možné následně rozšířit ubytovací kapacitu a zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb. „Společně s nabídkou nových míst pro klienty a zvýšení úrovně bydlení zamýšlíme rozšířit nabídku terapeutických programů a aktivit spojených s podporou samostatnosti klientů,“ říká Tomáš Biňovec.

Vedení Domova se snaží zajistit finanční prostředky na rekonstrukci i oslovením veřejnosti.

Darovací účet Domova má číslo: 10006-242242061/0100.

Činnost Domova svaté Rodiny dlouhodobě podporuje i Praha 6. Při poskytování svých služeb vychází z osobních cílů, potřeb a schopností každého klienta. Městská část každoročně v rámci grantového řízení poskytuje této organizaci finanční příspěvek, který například v loňském roce činil 772 tisíc korun, v letošním roce 720 tisíc korun. Domovu se přispívá i výtěžky z nejrůznějších charitativních akcí.

Praha 6 nepomáhá pouze finančně. Nyní, když probíhá celková rekonstrukce objektu na Petřinách, poskytla jeho obyvatelkám dočasné náhradní ubytování v obecních bytech a rovněž v Domě s pečovatelskou službou v Liboci. 

Vzpomínkové akce k výročí založení Domova

7. 10. od 16 hod.

Děkovná bohoslužba v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze – Liboci. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Dominik Duka.

7. 10. od 17 hod.

Setkání současných i bývalých zaměstnanců a přátel Domova v pastoračním středisku Malejov

9. 11. v 18 hod.

Zádušní mše za sestru Akvinelu v bazilice sv. Markéty na Břevnově

9. 11. v 19:30 hod.

Slavnostní koncert duchovní hudby v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Nad koncertem převzali záštitu arcibiskup Dominik Duka a starostka Prahy 6 Marie Kousalíková.

Bližší informace najdete na www.domovsvaterodiny.cz