Jízdní pruhy pro cyklisty hlídá městská policie

náhled souboruPodle statistik stoupá počet lidí, kteří jako svůj dopravní prostředek volí kolo. Městem se pohybují po vyhrazených jízdních pruzích pro cyklisty, které jim poskytují větší bezpečí, než kdyby se pohybovali na pozemní komunikaci bez vyhrazeného jízdního pruhu.

Tak jako strážníci pravidelně dohlížejí na dodržování pravidel na cyklostezkách ze strany cyklistů, věnují svoji pozornost i na dodržování všech stanovených pravidel na vyhrazených jízdních pruzích pro cyklisty. Naprosto pravidelně se setkávají ze strany cyklistů se stížnostmi na vozidla přímo parkující na vyhrazeném jízdním pruhu a na nevhodně umístěné kontejnery zasahující do tohoto pruhu. Pravidelné jsou také stížnosti na vozidla zásobování, velké dodávkové vozy, které v nejlepším případě do vyhrazeného jízdního pruhu jen zasahují. O možném nebezpečí, kterým taková překážka pro cyklistu je, netřeba dlouho přemýšlet. A protože se v případě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty jedná o místní úpravu silničního provozu, jsou strážníci povinni, ale také oprávněni, přestupky páchané řidiči, kteří takto cyklisty ohrožují, řešit.

Zastavení a stání ve vyhrazeném jízdním pruhu je podle zákona o provozu na pozemních komunikacích řidičům zakázáno a porušení tohoto ustanovení je přestupkem. Pokud strážník toto protiprávní jednání zjistí, má oprávnění přestupek řešit domluvou, také ale blokovou pokutou až do výše dvou tisíc korun. Přestupek také může být předán k řešení správnímu orgánu, kde může být sankce mnohem vyšší. „Při posuzování přestupků strážník vždy hodnotí mimo jiné i okolnosti, za kterých byl spáchán. V nadcházejícím podzimním a zimním období, kdy je například náledí anebo napadne sníh, je pohyb cyklistů ve vyhrazených jízdních pruzích téměř nulový a k tomu pochopitelně strážníci při vyhodnocování situace na místě přestupku budou přihlížet,“ vysvětluje ředitel strážníků z Prahy 6 Viktor Richter.