Nová školka Za Oborou je plná dětí

náhled souboruV září úspěšně proběhla kolaudace novostavby Mateřské školy Za Oborou v Malém Břevnově a hned na to se školka zaplnila dětmi.

„Do školky nastoupily nejen děti z okolí, ale i ze vzdálenějších oblastí, jejichž rodiče hledali možnost zápisu v tamních mateřských školách, ale na které se z kapacitních důvodů v jarním termínu nedostalo,“ uvedl radní pro školství Ondřej Balatka. Stodvanáct dětí s trvalým bydlištěm v Praze 6 tak našlo v červenomodré, bohatě prosklené patrové budově uprostřed parku s herními prvky a na dohled od obory Hvězda ideální podmínky jak pro předškolní vzdělávání, tak i pro hry, zábavu a odpočinek.

Při zápisu byly přijaty především děti, kterým již byly 3 roky. Jak ale sdělila ředitelka ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Dagmar Hudečková, kam školka jako její součást patří, do uvedené kapacity bylo možné zapsat také děti, kterým budou tři roky teprve koncem roku 2011, a poté i nastoupí.

Protože se přes léto navíc v městské části podařilo zvýšit i kapacity téměř poloviny dalších šestkových školek, mají reálnou naději na umístění také ty děti, kterým budou tři roky až v prvních měsících roku 2012. Zaujmou místa těch, kteří se jako každoročně v průběhu doby odstěhují. „Tím by také měla být většina zdejších žadatelů o umístění dětí do mateřských škol uspokojena, protože o nějakém dalším výraznějším populačním přírůstku v dohledné době již demografické prognózy nehovoří,“ říká školský rada Michael Popel.

Nával ze školek do škol

Dokázat bez problémů přijmout větší počty dětí teď budou muset několik let po sobě první stupně základních škol. Počet prvňáčků narostl proti loňskému roku o 190, proti předloňskému dokonce o 250 dětí. V 15 základních školách je ve 46 třídách 1010 prvňáků. První třídy letos poprvé otevřela dříve jazyková ZŠ Pod Marjánkou. Nástup do školy si podle prvních statistik naopak odložilo 15% zapsaných dětí.

Základní školy mají vesměs dostatečnou kapacitu, takže se s přílivem prvňáčků dokáží při vzájemné součinnosti a koordinaci úspěšně vyrovnat. Při větším zájmu o konkrétní základní školu ale bude nutné počítat s přednostním přijetím těch dětí, které bydlí ve spádovém obvodu školy. „I proto je aktuálně projednáváme návrh kritérií k jednotnému postupu a jednotným termínům pro zápisy do 1. tříd, aby byl v dlouhodobém horizontu zajištěn dostatečný prostor pro vzdělávání nejen všech dětí ze spádových oblastí, ale i všech dětí bydlících na území městské části,“ upozorňuje Balatka.

Předpokládaný nárůst počtu žáků v základních školách Prahy 6, kterých je letos 6800, by měl i podle demografické studie VŠE, který si městská část nechala zpracovat, kulminovat v období let 2018 až 2020, kdy by měl dosáhnout výše 95%–100% aktuální kapacity základních škol. 


Mateřská škola Za Oborou je součástí ZŠ a MŠ T. G. Masaryka a od konce září ji navštěvuje 112 dětí.