Park v Bubenči dostal nové jméno, další parky se opravují

náhled souboruPark, kterému se říkalo Ve Struhách, se od října jmenuje Park Willyho Brandta.

Pojmenování získal po nositeli Nobelovy ceny míru z roku 1971 a bývalém starostovi Západního Berlína a později spolkovém kancléři Západního Německa. Kamennou stélu, která německého sociálnědemokratického politika připomíná, odhalí v rámci návštěvy Prahy jeho syn společně s představiteli hlavního města i Prahy 6.

Nové pojmenování schválili již v květnu pražští radní, kteří v pražském místopise postrádají jména významných osobností i reálií vztahujících se k sousednímu Německu.

Členitý park Willyho Brandta mezi ulicemi Rooseveltova, Chittussiho a Na Marně prošel v posledním roce velkou obnovou. V rámci revitalizace byly vybourány přebytečné asfaltové plochy, obnovila se cestní síť a především se opravily poškozené kanalizační vpusti. V horní části parku je zrekonstruované veřejné hřiště, které dostalo nové mantinely a oplocení. Ve spodní části parku bylo upraveno zaústění přítoku Dejvického potoka, včetně vyčištění jeho koryta tak, aby se zachoval přírodní ráz parku. V parku jsou dvě odpočinkové zóny doplněné lavičkami a odpadkovými koši. Sadovnické úpravy, které zahrnovaly dílčí průklesty zanedbané zeleně, byly dokončeny výsadbou nové zeleně. „Rozsah provedených úprav byl stanoven s ohledem na zohlednění četných připomínek místních občanů,“ podotýká místostarosta pro životní prostředí Jan Záruba. Za úpravy parku zaplatila městská část necelých 6 milionů korun.

 

Začíná se na Hanspaulce

V letošním roce městská část plánuje zahájit úpravy dalšího parku, a to na Hanspaulce. „V přípravě je realizace první etapy Centrálního parku Hanspaulka, která bude probíhat na pozemcích městské části,“ sdělil místostarosta Záruba s tím, že práce budou zahájeny koncem října. Podle projektu půjde hlavně o stavbu cestního systému mezi hanspaulským zámečkem a Šáreckou ulicí, mezi zámečkem a ulicí Na Hanspaulce pak vznikne prostor pro vícegenerační hřiště s cvičebními prvky, doplní se lavičky a koše na odpadky. „Parčík při ulici Turkovská bude mít bezbariérový přístup a výhledově bude doprava zklidněna stavebními prahy přes Šáreckou ulici,“ doplnil místostarosta s tím, že i zde se projekt konzultoval s místními. 

Park Willyho Brandta. Původní název Ve Struhách připomínal dobu, kdy byla Chittussiho ulice součástí ulice Ve Struhách. Vlastní park je součástí původně rozlehlého Bučkova parku bývalého právníka a profesora J. I. Bučka z Heraldic (1741–1812), majitele statku v Ovenci. 

Willy Brandt, narozen jako Herbert Ernst Karl Frahm (1913–1992) byl německý politik, kancléř Západního Německa v letech 1969–1974 a vůdčí osobnost Sociálnědemokratické strany Německa (SPD) v letech 1964–1987. Před nástupem do funkce kancléře byl starostou v Západním Berlíně. Po odchodu z úřadu kancléře vedl Socialistickou internacionálu. 

Pozvánka na slavnostní otevření parku

Slavnostní odhalení kamenné stély připomínající W. Brandta
6. 10. od 13 hodin
za účasti zástupců městské části, hlavního města a W. Brandta ml.