Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Ve svém programu máte mezi prioritami seniorský a sociální program. Proč? A co tedy pro seniory konkrétně plánujete udělat? Vzniknou na Šestce i nová místa pro relaxaci? Plánujete ještě někde koupit pozemky a postavit na nich něco pro lidi? A nebudou lidé stavbu v Šárce kritizovat? Nepřemýšleli jste třeba o nějaké nové atrakci na Ladronce?

Ve svém programu máte mezi prioritami seniorský a sociální program. Proč?

Této oblasti se totiž obecně věnuje málo pozornosti, dokonce si myslím, že je velmi podceňovaná. Navíc Praha 6 má k tomu přibližně 35 procent obyvatel v seniorském věku. 

A co tedy pro seniory konkrétně plánujete udělat?

Veškeré aktivity, které pro seniory připravujeme jsme představili na začátku října, kdy v Praze 6 proběhl Den seniorů. Mimo nových domů pro seniory a dalších zařízení chceme dělat také něco pro aktivní seniory. Chystáme například uskutečnit výlet seniorů z Prahy 6 do Itálie. 

Vzniknou na Šestce i nová místa pro relaxaci?

Jeden velký park plánujeme na Kotlářce, kde už se letos začalo pracovat. Chtěli bychom zde výměnou získat nějaké pozemky, které momentálně patří ČVUT. Vzniknul by zde tak poměrně velký lesopark. 

Plánujete ještě někde koupit pozemky a postavit na nich něco pro lidi?

V Šáreckém údolí vykupujeme pozemky, ale zde by se nejednalo o park. Rádi bychom zde postavili léčebnu dlouhodobě nemocných a k tomu dům seniorů, nebo něco podobného. Naše současná léčebna je totiž již nevyhovující. Doufáme, že na základní kámen poklepeme ještě v tomto volebním období. 

A nebudou lidé stavbu v Šárce kritizovat?

Naopak, lidé by to ocenili. Již jsme o záměru diskutovali s občanským sdružením Šárecké údolí, které nás v tomto ohledu podpořilo. Teď ještě žádáme město o svěření některých pozemků a pokusíme se najít zdroje z evropské struktury, aby vše šlo co nejrychleji. 

Nepřemýšleli jste třeba o nějaké nové atrakci na Ladronce?

Uvažujeme o prodloužení Ladronky směrem ke zdejším televizním věžím a dál. O tom je ale nyní brzy mluvit.