Čestnými občany jsou hrdinové odboje Tři králové

náhled souboruČestné občanství Prahy 6 v letošním roce získala in memoriam legendární odbojová skupina Tří králů, kterou tvořili hrdinové genmjr. Josef Mašín, brig. gen. Václav Morávek a genmjr. Josef Balabán. Slavnostní akt, na kterém se sešli zastupitelé Prahy 6 i veřejnost, se konal v Břevnovském klášteře u příležitosti oslav Dne Prahy 6.

Krycí název Tři králové dali sami gestapáci zpravodajské a sabotážní odbojové skupině Obrana národa, kterou tvořili právě Balabán, Mašín a Morávek. „Tři králové našeho odboje symbolizovali novou naději a víru, že s okupačním zlem je možné bojovat a porážet ho. Představovali profesionalitu a také odhodlání zemřít za správnou věc,“ připomenula během projevu starostka Marie Kousalíková. „Toto gesto je projevem naší nesmírné úcty k činům, které vykonali. Že i dnes si umíme vážit těch, kdo se vzdali svého života pro svobodu nejen svou, ale i ostatních. Že si budeme připomínat, jak je důležitá solidarita, lidskost, spravedlnost, statečnost,“ dodala s tím, že udělením čestného občanství Praha 6 splácí jen nepatrný díl toho, co jsou jim dlužny minulá i současná generace.

Starostka Marie Kousalíková předala sošky symbolizující čestné občanství příbuzným oceněných. Za Josefa Balabána převzal ocenění jeho prasynovec, nynější zastupitel Prahy 6 Miloš Balabán. Ocenil, že čestné občanství skupina získává v roce, kdy si připomínáme 70. výročí heydrichiády: „Josef Balabán v roce 1942 nebyl mezi živými, byl popraven za prvního Heydrichova stanného práva v říjnu 1941. Přesto výrazně přispěl k vítězství nad nacistickými okupanty svou ilegální činností v prvních letech okupace. Zpravodajská skupina, kterou vedl, byla jednou z nejvýznamnějších odbojových skupin.“

Čestné občanství pro Josefa Mašína převzala jeho dcera Zdena. „Velmi si ocenění vážím, protože je zapotřebí, aby se skutky těchto lidí připomínaly. I když náš život nebyl jednoduchý, jsem šťastná, že jsem měla takového otce,“ uvedla dcera hrdiny.

Neteř Václava Morávka Jaroslava Karbanová zmínila víru v Boha i ve spravedlnost, která byla oporou jejímu strýci.

Trojice odbojářů, která pracovala v rámci odbojové organizace Obrana národa, proslula zejména v šestém pražském obvodu organizací odbojové práce, zpravodajstvím a sabotážemi. Udržovali rovněž radiové spojení s československou vládou v Londýně. Svými mnohdy riskantními operacemi skupina provokovala špičky pražského gestapa a získávala velmi cenné informace. Největší statečnost prokázali před smrtí, kdy ani po krutých mučeních neprozradili své spolubojovníky.

Odbojové aktivity Tří králů, ale i jejich předválečné životy jsou úzce spjaty s územím naší městské části. Balabán i Mašín zde bydleli, sloužili v dělostřeleckých kasárnách v Ruzyni, Josef Balabán působil na ministerstvu obrany. V Praze 6 byl nakonec Josef Balabán 22. dubna 1941 zatčen; v dnešní Studentské ulici, místo připomíná pamětní deska. Václav Morávek zase přišel o život při přestřelce s gestapem 21. března 1942 na Prašném mostě.


Miloš Balabán, Zdena Mašínová a Jaroslava Karbanová převzali ocenění.