Opravenou ulici oživily Střešovické slavnosti

náhled souboruPo letech dokončená náročná rekonstrukce ulice Nad Hradním vodojemem ve Střešovicích se stala impulzem pro uspořádání prvních Střešovických slavností. Pro návštěvníky akce byl připraven bohatý doprovodný program a historické stánky s občerstvením.

Slavnostního otevření se zúčastnili i střešovičtí starousedlíci, kteří ještě pamatují, když se v ulici proháněly koňské povozy. I dnes ze stylově opravené ulice dýchá historie. O té se ostatně návštěvníci mohli dozvědět díky připravené výstavě fotografií, dočetli se o střešovických řemeslnících nebo o tom, jaké cihly se používaly na stavby místních domů. Zájemci si mohli zazvonit na zvon v místní opravené zvoničce z konce 19. století.

Ulici spolu se starousedlíky slavnostně otevřela starostka Marie Kousalíková, která ji tak předala k užívání místním. „V průběhu přípravy i vlastní realizace jsme řešení konzultovali s místními obyvateli a projekt podle jejich požadavků upravovali. Dnes ulici tvoří obytná zóna, tedy dopravně zklidněné území. Odpočinkový prostor s lavičkami vznikl na půdorysu bývalého domu č. 14, dominantou zde v budoucnu bude vysazená lípa srdčitá,“ vysvětlila starostka Kousalíková.

Celková oprava ulice Nad Hradním vodojemem trvala čtyři roky. Postupně došlo k rekonstrukci inženýrských sítí (vody, kanalizace a slaboproudých vedení). Náklady na rekonstrukci dané oblasti dosáhly výše téměř 45 mil. Kč (ulice Pod Bateriemi, Starostřešovická, Nad Hradním vodojemem). Dohromady bylo opraveno přibližně 950 m komunikací. Celkem bylo položeno přibližně 1520 tun dlažby. V maximální míře se využil stávající dlažební materiál včetně kamenných krajníků.


Opravenou ulici slavnostně otevírali střešovičtí starousedlíci Václav Jágr a Jaroslav Sochůrek, oba slavní amatérští kameramani. Jejich film o Střešovicích se promítal během slavností.


Lidé si mohli zazvonit na zvon opravené zvoničky.