Praha 6 sečetla první půlrok

Zastupitelstvo schválilo zprávu o plnění rozpočtu městské části za první pololetí tohoto roku.

Úhrn příjmů za první pololetí byl ve výši 277 milionů korun, což představuje 46-ti% plnění upraveného rozpočtu. Běžné výdaje za první pololetí činily v úhrnu 268 milionů korun, tedy 42% z upraveného rozpočtu. Do konce června čerpala městská část finanční prostředky na kapitálové výdaje pouze ve výši cca 14 milionů korun oproti plánovaným 114 milionům, což je cca 13% k upravenému rozpočtu. Důvodem tohoto velmi nízkého plnění jsou akce, které je nutné realizovat během prázdninových měsíců (rekonstrukce v ZŠ Hanspaulka a ZŠ J. A. Komenského). „Jedna z největších investičních akcí, modernizace domu s pečovatelskou službou v Liboci, prozatím neproběhla, výběrové řízení muselo být zrušeno a bylo vypsáno nové. Doufám, že tato akce bude ještě v letošním roce zahájena,“ uvedla starostka Marie Kousalíková.