Vyjádřete se ke změnám v dopravě

Vedení městské části nesouhlasí se změnami v MHD, které pražský dopravní podnik spustil na území městské části od září.

„I nadále trváme na tom, že změny, které byly provedeny, jsou nelogické a nepřináší žádné zkvalitnění dopravy pro šestkové občany,“ říká starostka Marie Kousalíková. Jedná se hlavně o zkrácení linky 218 z Dědiny do Vokovic nebo nutné přestupy a změny tras v okolí Strahova.

Změny v MHD kritizoval na posledním jednání zastupitelstva hlavního města místostarosta René Pekárek: „Největší změny v městské hromadné dopravě za poslední desetiletí nebyly před realizací řádně projednány s naší městskou částí ani s veřejností. Považuji za nezbytné, aby pražské zastupitelstvo přijmulo okamžitá opatření k nápravě.“ Změny podle něj nejvíce postihly především invalidy, seniory, maminky s malými dětmi.

Nespokojenost s novým systémem vyjádřili také obyvatelé Ruzyně na zářijovém setkání představitelů radnice s občany. Požadují hlavně přímé spojení Dědiny s metrem. Poukazují i na nesmyslnost změn, některé spoje jezdí téměř prázdné, jiné přeplněné.

Na to, jak se se změnami vyrovnávají i další občané, radnice zjišťuje prostřednictvím dotazníků, které lidé naleznou ve vestibulu úřadu MČ Praha 6 a v informačních kancelářích. Své názory mohou lidé zasílat i na adresu anketa@praha6.cz, k dispozici také facebooková stránka Prahy 6.

Názory občanů budou předány na pražský magistrát spolu s požadavkem na přehodnocení změn tak, aby možnost užívání MHD odpovídala potřebám místních obyvatel.