Výměna parkovacích průkazů pro postižené

náhled souboruDržitelé průkazů ZTP a ZTP/P, kteří využívají výhod parkovacích stání pro invalidy, mají ještě do konce tohoto roku čas na výměnu průkazů za nové. Stávajícím parkovacím průkazům končí platnost 31. 12. 2012. Nahradí je průkazy nového formátu.

Výměnu průkazů označující vozidla, která přepravují těžce zdravotně postiženou osobu, provádí odbor sociálních věcí úřadu městské části. Výměna se týká pouze občanů, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P. Výměna průkazu se nevztahuje na občany se sluchovým postižením.

K vydání nového parkovacího průkazu je žadatel povinen předložit fotografii o rozměrech 35 x 45 mm aktuální podoby. Průkaz musí být nově opatřen i podpisem držitele průkazu. „Pokud si s sebou lidé přinesou fotografii a stávající parkovací průkaz, lze výměnu vyřídit během jedné návštěvy radnice. Zcela osamělým občanům, pro které je obtížné se dostat na úřad, je k dispozici mobilní radnice,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí Jitka Köcherová.

Žadatel o vydání nového parkovacího průkazu je zároveň povinen stávající parkovací průkaz odevzdat odboru sociálních věcí. V případě dotazu se občané mohou telefonicky obrátit na p. Jaroslavu Křížovou tel. 220 189 617 nebo p. Kateřinu Blažkovou, tel. 220 189 616.