Chcete oslavit výročí svatby v obřadní síni? Přihlaste se na radnici

Svůj svatební den si po letech připomínají v obřadní síni Prahy 6 manželské páry, které spolu strávily více než padesát let. Ročně takto oslaví své výročí sňatku 40–50 manželských dvojic. Lidé však výročí musejí předem ohlásit úřadu městské části.

Na jubilejní svatby pak manželské páry zve radnice, a to do příjemného prostředí obřadní síně ve Skleněném paláci. Pořádají se oslavy zlatých (50 let od sňatku), smaragdových (55 let), diamantových (60 let), kamenných (65 let), ale i platinových (70 let) svateb. Aby však mohla manželské páry pozvat do obřadní síně, je nutný prvotní kontakt z jejich strany. Úřad totiž nemá jinou možnost jak se dozvědět, že se některému páru žijícímu v Praze 6, takovéto výročí blíží. Proto radnici musejí kontaktovat sami jubilanti nebo někdo z rodiny. Centrální databáze, kde by se dala tato skutečnost zjistit, neexistuje. Sňatky byly uzavřeny často mimo Prahu 6, i mimo Prahu či dokonce republiku, manželé se také stěhují. „Pokud je na území městské části trvale hlášen takovýto jubilující pár a chce s námi své výročí oslavit, je třeba několik týdnů před blížícím se jubileem s oddacím listem vyslat jednoho člena rodiny, třeba i některé z dětí či vnuků,“ vysvětluje Olga Králová, vedoucí odboru vnitřních věcí úřadu Prahy 6.

Obřady se konají přibližně jednou měsíčně a vždy je pozváno několik párů současně. Obřadu se mohou účastnit i další rodinní příslušníci. Jubilanti obdrží gratulační list paní starostky a upomínkový dárek. Kromě jubilejních svateb zve radnice k oslavám občany městské části, kteří slaví 75 nebo 80 let v daném měsíci. Ti jsou do obřadní síně zváni dopisem. Starším jubilantům, kteří se dožívají kulatého výročí, je zasílána gratulace domů.

Kde nahlásit jubilejní svatbu:

Odbor vnitřních věcí (kancelář 123) úřadu MČ Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6.

Co s sebou: oddací list

Bližší informace poskytne pí. Bornová Schovancová na tel.: 220 189 767.