Granty na prevenci

Zastupitelé schválili rozdělení grantů v programu Zdravá Šestka. 600 tisíc korun tak směřuje z obecního rozpočtu do oblasti prevence rizikového chování.

O granty na pořádání aktivit se zaměřením na předcházení rizika se na radnici ucházelo 41 projektů organizací, škol a školských zařízení s celkovými náklady bezmála osm a půl milionu korun. Požadovaná částka od městské části pak činila jeden a tři čtvrtě milionu.

Zastupitelé schválili podporu celkem 38 projektům ve třech tematických okruzích. 150 tisíc korun směřuje do škol na podporu preventivních seminářů, část podpoří adaptační a zážitkové kurzy. Výrazná podpora 150 tisíc korun směřuje na činnost do Prev-centra na zajištění komunitních programů.