Prodeje bytů pokračují

Zastupitelé souhlasili s prodejem dalších bytů oprávněným nájemcům. Jde celkem o 48 bytů, jejichž vlastníky se stanou jejich stávající nájemci.

Výnos z prodeje bude přes 89 milionů korun. Od roku 2012, kdy zastupitelstvo rozhodlo o nabídce prodeje 904 obecních bytů, dosáhl celkový výnos z prodeje všech bytů téměř 582 milionů korun a bylo akceptováno 378 nabídek na koupi bytu oprávněných nájemců.

Kupní cena se stanovuje na základě znaleckých posudků a Praha 6 jako první městská část metodu využívání znaleckých posudků zavedla. Zohledňují se individuální kvality a charakter bytu a prodejní cenu tak stanovují co nejobjektivněji, s ohledem na skutečnou cenu bytu, tak jak odpovídá jeho kvalitě, poloze a rozloze. Cena za metr čtvereční se pohybuje od 23 tisíc do 26 tisíc korun, neboť radnice poskytuje kupujícím slevu až 40% z kupní ceny dle posudku.