Sociální granty znají příjemce

Na podporu grantových projektů v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb v letošním roce míří 1 milion 300 tisíc korun, o 400 tisíc více než v loňském roce.

Bezmála jeden milion si mezi sebe rozdělí 16 projektů, které předložily neziskové organizace zejména z Prahy 6. Peníze jsou převážně určeny na snížení ztrát provozních a mzdových nákladů. Zbývající částka se rozdělí mezi organizace, které poskytují osobní asistenční služby.

Největší podpory se tradičně dostane Domovu sv. Rodiny, který pečuje o mentálně postižené osoby a klienty s kombinovaným postižením. Granty podpoří také Denní stacionář Domova v Sedlci, Domov sv. Karla Boromejského, Dům tří přání, azylový dům pro muže K srdci klíč nebo Středisko pro nevidomé na Dědině i Pražskou organizaci vozíčkářů. Významná částka sto tisíc korun na mzdové náklady byla přidělena Senior fitnes, který v Praze 6 organizuje pohybové aktivity pro seniory. Celkem se o grant ucházelo 42 subjektů, které předložily 46 projektů s celkovým finančním požadavkem pět a půl milionu korun.