Místo autobusů moderní tramvaj? Záleží i na Vás!

náhled souboruTramvajová trasa na Dědinu je zahrnuta v platném územním plánu hl. m. Prahy již od roku 1999. Hlavní město Praha prostřednictvím dopravního podniku plánuje prodloužení tramvajové trati na Dědinu. Praha 6 je pouze jedním z účastníků řízení a pokusíme se pro občany zajistit co nejlepší podmínky. Jednou z nich je řešení dopravní obsluhy v ulici Vlastina, druhou je zajištění pakovacích míst.

Praha 6 se ke stavbě plánované magistrátem vyjadřovala k dokumentaci vlivů na životní prostředí. Ve svém stanovisku zohlednila názory místních občanů, kteří se obávají, že by dopravní řešení přivedlo do lokality tranzitní dopravu ve směru na letiště. „S ohledem na názory občanů prosazujeme realizaci varianty, která zachovává ve Vlastině ulici individuální dopravu z centra bez omezení a dopravu do centra řeší zjednodušenou křižovatkou U Silnice x Evropská,“ říká k tomu místostarosta pro dopravu a životní prostředí Jan Záruba. Křižovatka „U Silnice-Evropská“ by podle požadavku MČ umožnila pouze pravé odbočení na Evropskou (tedy jen ve směru do centra). „Toto řešení eliminuje obavy z možné tranzitní dopravy směrem k letišti a snižuje budoucí hlukovou zátěž v ulici U Silnice. Dalšími dopravními opatřeními lze zajistit, že tranzitní průjezd nerezidenty bude jednoznačně nevýhodný“ doplňuje místostarosta pro strategický rozvoj René Pekárek. Nárůst hlukové hladiny v ulici Vlastina a U silnice bude částečně kompenzován užitím asfaltu se sníženou hlučností, v budoucnu pak lze i řešit omezení rychlosti.

Prodloužení tramvaje na Dědinu s sebou přinese úbytek zhruba 130 parkovacích míst. Praha 6 proto trvá na tom, aby stavba byla podmíněna výstavbou kapacitního parkoviště v oblasti sídliště, které by nabídlo 150–200 parkovacích míst. „Městská část kromě toho doporučuje hlavnímu městu prověřit možnost vzniku záchytného parkoviště typu P+R v blízkosti navrhované tramvajové smyčky,“ říká René Pekárek.

Navržená trať je vedena od stávající tramvajové smyčky Divoká Šárka ulicí Evropskou a následně Vlastinou až ke křižovatce s ul. Drnovskou, dále pokračuje v bočním souběhu podél ul. Drnovská až ke křižovatce s ul. Dědinská, kde je ukončena obratištěm.

V úseku dlouhém 2,1 kilometru je navrženo 5 zastávek. Ve středním úseku ulice Vlastina je navrženo v souladu s územním plánem její rozšíření jižním směrem tak, aby stávající alej stromů byla zachována.

Hlavním přínosem prodloužení tramvaje na Dědinu bude výrazné zlepšení dopravní obsluhy této lokality, zejména spojení na metro. Redukce autobusové dopravy nejen v oblasti Dědiny, ale i v Evropské třídě, sníží její dopady na životní prostředí.

Řekněte svůj názor na tramvaj na Dědinu. Můžete psát na email: tramvaj@praha 6.cz nebo na adresu: Informační kancelář MČ Praha 6 DELTA, Vlastina 34, Praha 6.