Vyjádření politických klubů na aktuální téma

 

Vloni v listopadu schválila záměr revitalizace parků L. Cárdenase, Evropa, Thákurova a dalších Komise životního prostředí. V té jsou jak zástupci koalice, tak zástupci a experti opozice. Schválili se také finanční částky, za které se plánuje parky a zeleň udržovat a nikdo z přítomných tehdy nebyl proti. V uplynulých týdnech se ozvali občané a sdružení s tím, že některé z úprav – hlavně vodní prvky v parku L. Cárdenase v navržené podobě nechtějí, prý jsou příliš velké a hrozí také porušování hygienických předpisů. Já osobně velmi vítám, že se k záměru vyjadřují občané a sdružení i formou petice, protože parky využívá většina z nás a chceme, aby byla tato místa co možná nejpříjemnější. V současné chvíli je územní řízení na park L. Cárdenase přerušeno a zvažuje se, jaké vodní prvky v parku by byly nejlepší, jak pro dospělé, tak pro děti, nebo zda vůbec. Já osobně se kloním k vybudování pítek. Evropské metropole např. Řím, Barcelona, Vídeň aj. jich mají na svém území stovky a je škoda, že Praha v tomto směru pokulhává. Radnice se žádné diskusi nebrání a věřím, že co nejdříve společně nalezneme kompromis.

Ing. M. Kousalíková, starostka MČ Praha 6 

 

Zelený pás Dejvic a Bubenče tvoří historicky i park Lázaro Cárdenase. Několik vzrostlých stromů v parku doporučují dendrologové nahradit novou výsadbou i kvůli bezpečnosti občanů a dětí z nedaleké školy. Návrh rekonstrukce parku počítá s vybudováním dlážděné plochy s vodními prvky v místě dnešní zpevněné plochy s lavičkami. S čím ale nemůžeme souhlasit je vodní plocha! Velký plošný zásah do plochy parku není vhodný a nezanedbatelné jsou také náklady na provoz díla nejméně 320 tisíc korun ročně. Kdo a kdy o částkách a parku diskutoval? Vloni zastupitelstvo Prahy 6 schvalovalo rozpočet městské části Praha 6 na rok 2014. Jen 6 z celkových 45 zastupitelů bylo tehdy proti. KSČM se buď zdrželi, nebo nehlasovali, ani Zelení nebyli jednotní a někteří nehlasovali. A TOP09? Ani ti nebyli jednotní a pozor! Opravdu vpravo na této straně není chyba. Dva články zastupitelů zvolených za TOP09 jsou zde proto, že se teď v „Topce“ – „Topce Prahy 6“ dohadují, kdo má „oficiální“ a kdo „neoficiální“ logo, stanoviska a názory strany TOP09. Občanům ale můžou být jejich „kotrmelce“ jedno a éterem letí otázka: Co předvedou příště?

Ing. R. Pekárek, CSc., místostarosta Prahy 6

 

Občané využívají petičního práva

Nechceme místo zeleně v parcích betonová monstra, která budou polykat peníze na svůj provoz a údržbu. Nechceme plošné kácení stromů a předražené revitalizace parků. S tímto požadavkem přišli 27. května na radnici zástupci 1200 občanů podepsaných pod peticí za zastavení realizace projektu parku Lázara Cardénase v Bubenči. Petiční výbor požádal o podporu a zastupitelé KSČM jim ji rádi poskytují. Tím spíše, že podobné námitky jsme vyslovili při loňském projednávání rozpočtu městské části a při dubnovém jednání zastupitelstva o petici proti nehospodárnému vynakládání obecních financí. V ní byl mimo jiné návrh dát 26 miliónů korun vyčleněných na park v rozpočtu do rezervy a projekt znovu racionálně posoudit. Všichni zastupitelé po zvolení v roce 2010 slíbili, že svou funkci budou vykonávat v zájmu občanů. A občané teď peticemi říkají, jaký zájem mají. To si nesmíme dovolit přehlížet. Nejen proto, že za dveřmi jsou volby.

PhDr. Helena Briardová 

Připomínky místních musí být zapracovány

Podporujeme prodloužení tramvajové sítě z Divoké Šárky na Dědinu. Výhrady místních obyvatel je však potřeba brát vážně a o projektu s nimi aktivně diskutovat. Radnice je tu pro občany, a proto požadujeme, aby rada zpřístupnila na internetu všechny dostupné informace o tramvaji na Dědinu a záměru proměnit skladový areál v Ruzyni na obytnou čtvrť a průběžně je aktualizovala. Zatím tento informační servis suplují občané na webu www.liboc.info. Požadujeme, aby vedení radnice k oběma záměrům aktivně sbíralo připomínky dotčené veřejnosti a garantovalo jejich věcné vypořádání. Musí skončit strkání hlavy do písku odkazováním na to, že jde o investici hlavního města, resp. Dopravního podniku. Městská část má možnost a reálnou sílu jako účastník správních řízení i dalších platforem vyjednat maximum ve prospěch dotčených obyvatel. Nevíme, proč radní nechtěli projekt posoudit z hlediska vlivu na životní prostředí a odmítli návrh zelených na veřejné projednání. Další podrobnosti na www.praha6.zeleni.cz

Petra Kolínská 

 

Současná koalice vládnoucí Praze 6 se stále více ukazuje jako neschopná řešit skutečné a akutní problémy naší městské části. Narůstající počty nespokojených občanů účastných jednání zastupitelstva a interpelujících členy Rady ve stále širším okruhu témat jsou toho jasným důkazem. Vzrůstá počet petic, stížností a otevřených dopisů adresovaných vedení radnice. To se věnuje nekoncepčním projektům, jako jsou nejnověji přemrštěně nákladné rekonstrukce parků. Dochází k diskutabilním majetkovým převodům, neexistuje jasný investiční plán. Komunikace se zástupci občanských sdružení a občany jednotlivých částí Prahy 6 je omezená. Radnice řeší problémy a podněty obvykle až na poslední chvíli na základě důrazných požadavků občanů a tlaku opozičních zastupitelů. TOP 09 na Praze 6 prošla zásadní personální obměnou a jejím cílem je dlouhodobě zavedené postupy a pořádky na šestkové radnici změnit a přetvořit ji na pružně a vstříc občanům fungující úřad.

Ing. Jaromír Vaculík, předseda klubu zastupitelů TOP 09 Praha 6 

 

Mimořádné zastupitelstvo, ano nebo ne? Hospodaření Prahy 6 je často terčem kritiky. Jednou z mála zbraní, kterou má opozice k dispozici, je mimořádné jednání zastupitelstva. V Praze 6 je k jeho svolání třeba 15 zastupitelů. Opozici tvoří 16 lidí, musí se tedy shodnout téměř všichni. V poslední době se v opozičních stranách diskutovalo o svolání zastupitelstva, zaměřeného právě na hospodaření obce. Ve chvíli, kdy zbývalo návrh odevzdat paní starostce, tři zastupitelé klubu TOP09 svůj podpis odvolali. Nevím, jaké důvody vedly kolegy k tomuto, slušně řečeno netradičnímu postupu, myslím si, že příčinou je turbulence vyvolaná blížícími se volbami. Údajně se tak stalo na žádost vedení strany. Pak je na místě prastará otázka, dle čeho se vlastně mají volení zástupci lidu řídit? Podle svého svědomí a programu, k jehož naplňování byli zvoleni? Zákon říká, že jsou vázáni pouze svým slibem, v němž se zavazují jednat v zájmu občanů. Nikde neříká, že mají jednat podle názoru stranických orgánů. Základní otázka tedy zní, zda si kolegové myslí, že kritika hospodaření Prahy 6 v zájmu jejích občanů. Nebo je před volbami všechno jinak?

Michal Tryml, klub zastupitelů zvolených za TOP09