Vyjádřete názor na úpravy parku v anketě

náhled souboruAž do konce června mohou občané v anketě vyjádřit svůj názor na revitalizaci parku v Thákurově ulici, kterou připravuje Praha 6.

Úpravy by měly pozvednout reprezentativní charakter místa a vést k příjemnějšímu užívání pro občany. „Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou plochu městské části, rádi bychom znali názor veřejnosti. Prosíme občany, aby dali najevo svůj názor, a my jim mohli vyjít vstříc a místo upravit dle jejich přání,“ říká k tomu místostarosta pro životní prostředí Jan Záruba.

Na webu praha6.cz i v informačních kancelářích lze získat podrobný popis dvou možných variant. Radnice vyzývá občany, aby vyjádřili svůj názor na rozsah úprav a současně aby se vyjádřili k řešení parkování. Lidé mohou hlasovat, zda zrušit parkovací místa a zvětšit prostor zeleně, vyparkovat auta jen částečně nebo zachovat parkovací stání ve stávajícím počtu. Park v Thákurově ulici má Praha 6 ve vlastnictví od loňského roku, kdy jí byl svěřen magistrátem.

Varianta A: minimální zásah do stávajícího stavu. Rekonstrukce stávajících cest, mlatové cesty by nahradila kamenná dlažba, Evropskou ulici by odstínil pás keřů a vznikly by nové záhony trvalek, doplnily by se lavičky.

Varianta B: propojení všech částí parku v kontinuální celek. Bere ohled na užívání přední části parku převážně studenty, v přední části parku by proto vzniklo atypické odpočinkové místo pro mládež (k vidění na www.kolackova.cz/aktuality), v okolní dlažbě by byly vepsány úryvky básní indického básníka Thákura, který má v parku bustu. Zbylá část parku by tvořila odpočinkovou zónu s lavičkami. Ani jedna varianta nepředpokládá kácení stromů.

Případné konzultace k návrhům poskytují na odboru dopravy a životního prostředí, tel. 220 189 410..

Hlasy do ankety lze zasílat do 30. června na jzaruba@praha6.cz či písemně na PhDr. Jan Záruba, zástupce starostky, Čs. armády 23, 160 00 Praha 6.

 

Varianta A

Varianta B