Žáci zkoumají životní prostředí v okolí školy

Žáci 7. třídy ZŠ Pod Marjánkou se zapojili do projektu Mikroklima okolí školy.

Během jara prozkoumali a porovnali ovzduší, vodu a zeleň na dvou vybraných lokalitách v blízkosti školy – v okolí křižovatky ulic Křižíkova a Thámova směrem na Rohanské nábřeží a dále přímo na Lyčkově náměstí. V průběhu projektu žáci nejen bádali v terénu, ale také prováděli do-tazníkové šetření mezi spoluobčany a komunikovali s úřadem městské části, firmami i neziskovými organizacemi působícími v rámci MČ Prahy 6. Výsledky jejich šetření jsou k vidění na stránkách projektu www.mestodokapsy.cz, sekce Mikroklima okolí školy.

Projektu se kromě ZŠ Pod Marjánkou se účastní také dalších jednadvacet škol z celé Prahy.