Na Ořechovce chystají Velikonoční generálku

V sobotu 28. března se na Ořechovce budou věnovat přípravě na nadcházející Velikonoce. Na druhém ročníku Velikonoční generálky na Macharově náměstí si mohou všichni příchozí od 15 do 17 hodin vyzkoušet pletení pomlázek a barvení vajíček, zasít jarní osení nebo vyrobit magnet.

Děti i dospělé čekají hry kdysi oblíbené, jako třeba čára, skákání gumy, cvrnkání kuliček nebo skládání hlavolamů. Nebude chybět drobné občerstvení a soutěž v pečení, nazvaná „Upečte vlastní mazanec a přijďte ochutnat ten sousedův!“

Akci pořádá spolek Střešovický Oříšek, který organizuje pravidelný kroužek pro rodiče s dětmi i jednorázové akce pro veřejnost. Spolek Střešovický Oříšek vznikl na jaře 2014, jeho posláním je podpora rozvoje a kvality komunitního života v Praze, pořádání společenských, kulturních, sportovních, vzdělávacích akcí a zájmových kroužků pro rodiny s dětmi i pro další obyvatele Prahy.

Aktuální informace o činnosti a chystaných akcích lze nalézt na webových stránkách http://orisekorechovka.webnode.cz/.