O železnici do Kladna a na letiště zatím není rozhodnuto

Opakovanou diskuzi vyvolal v minulých dnech projekt modernizace železnice Praha – Kladno.

„Rada zatím nic neschválila. Rozhodnutí padne až po pečlivém studiu podkladů a garancích od investora, že bude s občany Prahy 6 jednat o podmínkách modernizace solidně. Jednání s investorem je teprve na začátku a prezentovat první setkání jako dohodu je silně zavádějící a tuto interpretaci odmítám. Návrh dalšího postupu bude projednán v komisích rady a předložen ke schválení zastupitelstvu,“ upřesnil stav jednání o projektu starosta Kolář (TOP 09).

Téma se stalo veřejně projednávanou záležitostí poté, co o něm informovala média, která citovala místostarostku Prahy 6 Petru Kolínskou, zodpovědnou za dopravu. Z jejího vyjádření vyplynulo, že Praha 6 již netrvá na bezpodmínečném zahloubení celé trati, které bylo jednou z hlavních překážek stavby. Vyjádřením zástupkyně starosty a projektem samotným se zabývali také zastupitelé městské části na svém jednání ve čtvrtek 26. února.

„Nové vedení radnice považuje modernizaci trati z pohledu celé Prahy 6 za prospěšnou, a proto je připravena přijmout kompromis, který umožní začít stavět. Vliv stavby na obydlené území je však stále v centru pozornosti. Prvním zásadním požadavkem je komplexní posouzení projektu na životní prostředí. Jedině velká EIA prokáže, zda povrchová varianta splní hlukové limity, “ uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář . Podle zástupkyně starosty Petry Kolínské bude radnice Prahy 6 trvat na dodržování přísných pravidel. „Druhým zásadním požadavkem je férová finanční kompenzace těm obyvatelům, jejichž domy budou stavbou negativně dotčeny. Přísní budeme také v požadavcích na architektonické provedení. Urbanisté a architekti musí být zapojeni do projekčních prací od úplného začátku a dbát na to, aby stavba vhodně zapadla do městské krajiny,“ komentovala podmínky Prahy 6 místostarostka.

„Modernizace železnice Praha – Kladno a připojení letiště je dlouhodobě potřebnou stavbou. Stále však je platné Memorandum schválené zastupitelstvem MČ v roce 2008 podepsané Hl.městem Prahou, Prahou 6, Středočeským krajem a ministerstvem dopravy. To požaduje v hustě zastavěné části Dejvic podzemní vedení dvoukolejné trati. Jakákoliv případná změna postoje MČ Prahy 6 musí projít veřejnou diskusí, řízením EIA a musí být projednána a schválena zastupitelstvem. Jde o tak významný zásah do života obyvatel Prahy 6, že nikdo není oprávněn přijímat bez s plnění těchto podmínek jakékoliv závazky za Prahu 6," soudí zastupitel René Pekárek (ČSSD), předseda kontrolního výboru.

Někteří zastupitelé jsou jednoznačně proti zmírnění podmínek a trvají na tom, že modernizovaná Buštěhradská dráha má být alespoň v některých úsecích vedena pod zemí. „Je skandální, že se občané i zastupitelé dozvídají o tak zásadní změně postoje z médií. Nechce se mi uvěřit, že by se nové vedení k této změně postoje oficiálně přihlásilo. ODS i nadále trvá na zahloubení modernizované trati minimálně v úseku Dejvické nádraží - nádraží Veleslavín,“ říká Alan Zubr (ODS), místopředseda dopravní komise.

Modernizace železnice Praha – Kladno by měla zmírnit dopravní zátěž centrální části Prahy 6. Názory na projekt se ovšem různí nejen mezi zastupiteli městské části Prahy 6, ale také mezi veřejností. Zatímco jedni projekt považují za prospěšný, jiní v něm vidí jen zbytečnou investici.