Práce na Blance si vynutí krátkodobé uzavření Strahovského tunelu

Práce na tunelu Blanka si vyžádá několikadenní uzavření Strahovského tunelu, kdy konkrétně se tak stane, se ale doposud neví.

Podle informací z pražské Technické správy komunikací by se uzavírka mohla překrývat s volnými dny letošních Velikonoc, které připadají na víkend 4. - 5. a pondělí 6. dubna. Uzavření Strahovského tunelu, propojujícího Prahu 6 s Prahou 5 může krátkodobě zkomplikovat dopravu v oboutěchto městských částech.

Tunel Blanka měl být dokončen podle původních předpokladů už v roce 2011. Přesto, že stavba měla být uvedena do provozu letos v dubnu, magistrát oznámil, že se dokončení posouvá kvůli technickým komplikacím.

Nový termín zahájení provozu tunelového komplexu nebyl v době uzávěrky tohoto vydání doposud znám.