Radnice tentokrát podpoří 150 projektů, rozdělí přes dva miliony korun

Částku ve výši 2,3 milionu korun schválili ve čtvrtek 26. února zastupitelé Prahy 6 na podporu 150 projektů v oblasti volného času, sportu, kultury, periodik a Zdravé Šestky.

V oblasti sportu odsouhlasilo zastupitelstvo rozdělení celkem 700 tisíc korun, komise posuzovala 90 žádostí. Z nich nakonec bylo radním a zastupitelům doporučeno 56 subjektů, jimž se dostane finanční podpory. Dalších 500 tisíc korun je určeno na podporu aktivit v oblasti volného času. Posuzovalo se 79 žádostí, vybráno bylo 41 z nich. Na dotace v oblasti kultury je letos vyčleněno 400 tisíc korun. O podporu se ucházelo celkem 47 žádostí, uspělo 13 projektů. Radnice tentokrát podpořila také dvě místní periodika. Ta společně obdrží 80 tisíc korun. Podporu dostane i Zdravá Šestka, která si v 38 projektech rozdělí 620 tisíc korun.

Desítkám projektů přitom letos reálně hrozilo, že o možnost finanční podpory od Městské části Praha 6 přijdou. “Začátkem února vyšel zákon, který se zpětnou účinností mění systém přidělování grantů. Museli jsme čekat na vyjádření hlavního města a ministerstva, jestli můžeme finanční podporu rozdělovat podle starých pravidel. Dostali jsme pozitivní odpověď, granty tedy nejsou ohroženy,” popsal legislativní komplikace místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN), zodpovědný za kulturu.

Peníze na kulturu několikrát ročně

Od letošního roku budou mít jednotlivci, neziskové organizace i další právnické osoby větší šanci získat peníze na kulturní akce. Radnice je nyní bude rozdělovat z obecního rozpočtu několikrát ročně. „V květnu poprvé zveřejníme nová kritéria výběru a v červenci vyhlásíme výsledky,“ říká místostarosta Jan Lacina (STAN). „Bude se jednat o peníze na projekty realizované v letošním roce. Kromě toho dostanou žadatelé možnost žádat menší částky do deseti tisíc korun, které přidělíme ještě rychleji. Chystáme také podporu víceletých projektů,“ dodává Lacina, který zodpovídá za kulturu.

Šanci na získání peněz budou mít především projekty rozvíjející umělecké aktivity v oblasti výtvarného umění, hudby, tance, divadla, fotografie a filmu, upevňující pocit sounáležitosti s obcí, místní iniciativy umožňující spoluúčast všech věkových kategorií. Od těchto dotačních řízení si radnice slibuje, že se zprůhlední způsob výběru podpořených subjektů a zároveň se rozšíří nabídka kulturních akcí v Praze 6. V minulých letech rozdělovala radnice prostřednictvím kulturní komise, Rady a Zastupitelstva městské části pouze nepatrnou částku, zbytek kulturních zakázek objednávala přímo u konkrétních subjektů.

Zájemci o aktuální informace a podrobnosti mohou sledovat úřední desku, případně se obrátit na pracovnici oddělení kultury Romanu Vylitovou (rvylitova@praha6.cz). Aktuální informace ohledně všech dotací jsou přístupné na webu Prahy 6 zde: www.praha6.cz/granty/list.php.

Jak se rozdělily peníze?

Program „Zdravá Šestka 2015“: zastupitelstvo schválilo podpoření 38 projektů, mezi které rozdělí 620 tisíc korun.

❐ V oblasti tělovýchovy a sportu: podpoří 56 žádostí, rozdělí si 700 tisíc korun.

❐ V oblasti volného času: podpoří se 41 žádostí, rozdělí si 500 tisíc korun.

❐ V oblasti kultury: podpoří se 13 projektů, rozdělí si 400 tisíc korun.

❐ Podpora lokálních periodik: podpoří se 2 periodika, rozdělí si 80 tisíc korun.