Akademie věd nabídne exkurze do světa vědy

V polovině května mají vědci z Ústavu experimentální botaniky AV ČR pro předem objednané školní skupiny připraven pestrý program v rámci Jarních exkurzí do světa vědy.

Využijte unikátní možnosti návštěvy vědeckého pracoviště v Praze 6, Rozvojová 263 a přijďte si ve středu 13. 5. 2015 od 9:00 do 16:00 prohlédnout laboratoře s moderními přístroji či poznat způsob pěstování rostlin ve skle. Zvídaví budou mít příležitost si také něco vyzkoušet. Domluva exkurze předem nutná! Kontaktujte Mgr. Markétu Fílovou, tel.: 605 965 153, e-mail: filova@ueb.cas.cz

Více informací o programu se dozvíte na www.tydenvedy.cz