Pizzerie Grosseto zůstává

Spor o výši nájmu za pizzerii Grosseto v Bubenči skončil. Radnice se koncem dubna dohodla se stávajícím provozovatelem na nových podmínkách.

Společnost Fine Food, která po zveřejnění záměru radnice prodloužit s Grossetem smlouvu nabídla vyšší nájem, od nabídky po několika dnech odstoupila. Současný provozovatel nabídl radnici lepší podmínky než v minulosti. Grossetto tedy v Bubenči zůstává.

Radnice přistoupila k revizi smlouvy za pronájem známé bubenečské pizzerie poté, co se přiblížil termín konce její platnosti. „Stávajícímu provozovateli nebyl za 20 let nájem valorizován a zůstal tak téměř na stejné výši jako v devadesátých letech. Naším cílem nebylo zavedenou restauraci v Bubenči zrušit, ale dosáhnout adekvátního příjmu z pronajatého prostoru pro městskou část," vysvětlil radní Roman Mejstřík (ANO).

Po zveřejnění záměru prodloužit Grossetu nájem o dalších pět let se však objevil jiný zájemce, který nabídl výrazně vyšší nájem. Během několika dní však od své nabídky odstoupil. Svůj krok odůvodnil negativními ohlasy veřejnosti. Grosseto tedy pokračuje.

Velmi mě těší, že se se společností Grosseto podařilo dosáhnout vzájemné dohody. Musím ale trvat na tom, že postup radnice ohledně pronájmu je zcela v souladu s platnými předpisy a rada ve svém rozhodnutí postupovala tak, jak jí ukládá český právní řád, tedy s péčí řádného hospodáře, kde je hlavním kritériem výše nabídnutého nájemného. Mrzí mě, že situace vyvolala negativní ohlas. Radnice ale opravdu nemohla postupovat jinak, než tak, že když obdržela nabídku od společnosti FINE FOOD, s měsíčním nájemným 300 tisíc korun, musela o ní jednat a akceptovat ji. Necháváme si zpracovat právní analýzu oprávněnosti našeho postupu, kterou budeme mít v nejbližších dnech," řekl Ondřej Kolář, starosta Prahy 6.

Podle radního Romana Mejstříka je nutné některé smlouvy uzavřené v minulosti revidovat. „Současná koalice je postavena před problém, jak řešit neodůvodnitelné rozdíly u nájmů nebytových prostor. Postupujeme odpovědně od jedné smlouvy k další. Chtěl bych ubezpečit všechny stávající nájemce, že naší snahou je jejich dlouhodobá podpora za podmínek přijatelných pro obě strany," dodal Mejstřík.

Se zástupci společnosti Grosseto jsme se dohodli, že od příštího roku průběžně navýší roční platby za nájemné o inflaci. V období 2020 – 2025 při využití opce navýší jednorázově měsíční nájemné o 20 tisíc korun. ,“ řekl k nové dohodě s nájemcem Roman Mejstřík.

Velmi oceňuji, že radnice udělala vstřícné gesto a nabídla nám jednání, na kterém jsme si vysvětlili, jaký byl zákonný postup a za jakých nových podmínek můžeme pokračovat v nájmu, který bude prodloužen na dalších pět let,“ řekl Zdeněk Šulc, jednatel společnosti Grosseto Dejvice, s. r. o.