Přednáška „Směrš. Rok v táboře nepřítele"

Ve středu 27. května se bude konat křest knihy Michaela Mondiče "Směrš. Rok v táboře nepřítele".

U této příležitosti uspořádá v rámci semináře Ústavu pro studia totalitních režimů Mgr. Jan Dvořák o tomto spefickém fenoménu přednášku. Místo konání bude začátkem května upřesněno na webových stránkách: www.ustrcr.cz/cs/prednasky-ustr

„Směrš" byly ve čtyřicátých letech minulého století zvláštní jednotky sovětské vojenské kontrarozvědky a jejich prvořadým úkolem bylo odhalování zrádců a kolaborantů v řadách Rudé armády. Jednotka operovala i na území Československa. Součástí přednášky bude exkurz do historie vily v Dělostřelecké ulici č. 11 ve Střešovicích, kde v květnu 1945 sídlila jedna z operativních skupin Směrš. Pohnutá historie této budovy se nevztahuje pouze k poválečné činnosti sovětských bezpečnostních orgánů. Během 2. světové války zde sídlila Ústředna pro židovské vystěhovalectví, která rozhodovala o všech zásadních otázkách týkajících se života protektorátních Židů.

Kniha nabízí ojedinělý pohled na metody sovětského represivního aparátu uplatňované na dobytých územích. Téměř po sedmdesáti letech od prvního vydání deníku se tak českému čtenáři poprvé nabízí možnost seznámit se s aktivitami „Směrš” v Československu, zvláště v Praze, kde probíhala hlavní vlna zatýkání - ať už skutečných, či domnělých nepřátel.