V Šestce se chystají změny

Změny v obsahu, vzhledu i zajišťování inzerce, chystá radnice Prahy pro své noviny Šestka. Od září by toto periodikum, vydávané městskou částí Prahy 6, mělo začít vycházet v upravené vizuální i obsahové podobě. Noví dodavatelé grafického zpracování, obsahu i inzerce, vzejdou z výsledků výběrového řízení.

Prvním krokem, který radnice při hledání nové podoby Šestky učinila, je změna dodavatele inzerce. „Rada městské časti Praha 6 na svém březnovém zasedaní vypověděla smlouvu s dodavatelem inzerce - společností A11, která je zároveň vydavatelem komerčního časopisu Vaše Šestka. Nabídku, abychom radniční Šestku předali komletně do jeho rukou, jsme neakceptovali,” uvedl místostarosta Jan Lacina (STAN).

„Je třeba si férově přiznat, že Šestka si změnu vnitřního fungování už dlouho zasloužila, ačkoli o nutnosti změn vizuálních už tolik přesvědčen nejsem,“ dodává ke změnám v radničních novinách Vladimír Šuvarina (ODS), místopředseda výboru pro komunikaci a média