Ještě v srpnu lze požádat o dotaci na vnitrobloky

Městská část Praha 6 se rozhodla změnit zažitý model, podle nějž dotace na ekologii obvykle přicházejí z Ministerstva životního prostředí.

Radnice sama uvolní 4 miliony korun na revitalizaci a rekonstrukci veřejných prostorů mezi obytnými domy - takzvaných vnitrobloků. O peníze lze žádat do 20. srpna letošního roku.

„Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Prahy 6, Finanční prostředky ve výši čtyři miliony korun, které radnice pro tento účel vyčlenila, byly získány úsporami. Žádosti o dotaci budou projednány komisí životního prostředí a poté schvalovány radou městské části a zastupitelstvem," popisuje mechanismus přidělování finanční podpory radní Antonín Nechvátal (SZ), zodpovědný za životní prostředí.

O dotace se mohou ucházet vlastníci obytných domů, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva i občanské spolky, které působí na území Městské části Praha 6, včetně fyzických osob.

Maximální částka, jakou lze získat na jeden projekt, činí 500 tisíc korun. Formulář žádosti o dotaci je dostupný na webových stránkách Městské části Prahy 6.