Modernizovaná trať Praha – Kladno sníží dopravní zátěž Prahy 6

náhled souboruModernizace trati Praha – Kladno s odbočkou na letiště může zásadně přispět ke snížení automobilové a autobusové zátěže Prahy 6. Kromě rychlého a komfortního spojení totiž nabídne i přes tisíc nových míst na záchytných parkovištích po celé délce trasy.

 Zatímco od Kralup nad Vltavou, Nymburka, Kolína, Benešova a Berouna vedou do centra dvoukolejné elektrizované tratě, ve směru od největšího města středočeského kraje Kladna a jeho okolí je pouze jednokolejka pro motoráky. Stejně neradostný je z hlediska veřejné dopravy pohled na obsluhu mezinárodního letiště.

Z Kladenska, největší středočeské aglomerace, denně do Prahy dojíždí 20 tisíc lidí. Většina z nich jede pod okny domů po Evropské a Patočkově ulicí, ušetřena není ani Libocká, Střešovická, Svatovítská.

V minulosti bylo pro spojení s letištěm upřednostňováno metro. Železnice však ve srovnání s metrem nabízí větší komfort a celkově toho dokáže více:

■ obslouží Kladensko přímým spojením s centrem Prahy – v ostatních příměstských linkách používá denně vlak okolo 15-20 tisíc cestujících;

■ letištním klientům nabízí cestování v 1. třídě, více míst pro zavazadla a více míst k sezení;

■ metro si musí z velké části financovat město, železnici financuje stát. Město musí koncentrovat síly na výstavbu metra linky D;

■ většina evropských metropolí je s letištěm propojena železničním spojením;

Modernizace znamená elektrifikaci a zdvoukolejnění trati, na které budou provozovány moderní příměstské vlaky bez nákladní dopravy. Cestovní rychlost ve městě bude okolo 60 km/hod. Celý projekt bude muset splnit nejpřísnější hlukové limity a prokázat celkovou ohleduplnost k životnímu prostředí.

 

Proč považuje radnice Prahy 6 podzemní variantu za nejvhodnější:

Investor plánuje povrchovou variantu v těžkopádném designu 90. let min. století. Zejména vysoké protihlukové zdi a skleněné tubusy jsou pro Prahu 6 nepřijatelné.

Investor v minulosti podcenil komunikaci s majiteli dotčených nemovitostí, a ti jsou připraveni se proti povrchové variantě bránit u soudu. Realizace projektu by se tak s pravděpodobností hraničící s jistotou oddálila o dlouhou řadu let.

Radnice si nechala zpracovat analýzu úzkých míst povrchové varianty. Mimo jiné z ní vyplynulo, že povrchové řešení v okolí Proboštského dvora je možné buď jen za cenu komplikované změny projektu a územního plánu, anebo výkupu a demolic několika obytných rodinných domů.

Investor Praze 6 nedoložil, že podzemní varianta je finančně nerealizovatelná. V celkovém hodnocení efektivity jsou podle podceněny přínosy projektu. Pokud se budou definovat přesněji, podzemní varianta splní kritéria EU ekonomické efektivity.

 

Mýty a fakta

Mýtus: Vlak bude jezdit 140 km/h a stane se nepřekonatelnou bariérou v území.

Fakta: Kolejové spojení má parametry standardní příměstské železnice. Max. rychlost vlaku v Praze bude 80 km/hodinu. Všechny dosavadní cesty přes koleje budou řešeny mimoúrovňově.

Mýtus: Jízdenka bude drahá a vlak použije jen pár turistů.

Fakta: Jízdné bude stejné jako na všech ostatních spojích pražské integrované dopravy. Speciální tarif pro turisty je vyloučen.

Mýty: obsluhu letiště lépe zajistí metro nebo tramvaj.

Fakta: I kdyby dojelo metro až na letiště, neřeší se tím nijak doprava z kladenského regionu. Denně přitom do Prahy přijíždí z Kladenska přes 20 000 Středočechů. Metro s ohledem na dosavadní trasování nenabízí rychlé spojení do centra, má vysoké investiční a provozní náklady a není atraktivní pro turisty s objemnými zavazadly.

 

Stanovisko Městské části Praha 6

■ Městská část Praha 6 považuje v souladu s programovým prohlášením Rady MČ modernizaci železniční tratě Praha Kladno s odbočkou na letiště za prioritu v oblasti dopravy. Městská část Praha 6 konstatuje, že cíle Deklarace k modernizaci tratě Praha Kladno z roku 2008 nebyly naplněny a proto přijímá toto usnesení:

■ Městská část Praha 6 žádá Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace, aby realizovaly všechny kroky potřebné pro realizaci projektu modernizace v programovacím období 2014–2020.

■ Městská část Praha 6 požaduje s ohledem na historii příprav projektu, charakter území Prahy 6 a znalost místních poměrů realizovat úsek od stanice Praha-Dejvice do stanice Praha-Veleslavín ve variantě plně podpovrchové a žádá Ministerstvo dopravy, aby učinilo všechny kroky k realizaci této varianty.

■ Městská část Praha 6 požaduje realizovat prioritně provozní úsek Praha-Veleslavín – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla, současně s realizací záchytného parkoviště Dlouhá míle.

■ Městská část Praha 6 žádá Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace, aby při přípravě a realizaci projektu byl respektován citlivý přístup k prostředí a zachování paměti místa a architektonické řešení bylo realizováno formou soutěží.

■ Městská část Praha 6 žádá hlavní město, aby ve spolupráci se Středočeským krajem jmenovalo pracovní skupinu pro přípravu a realizaci záchytných parkovišť podél modernizované železniční tratě.

Veřejná debata k projektu modernizace trati do Kladna v Ballingově sále Národní technické knihovny probíhala 22. června. Foto: Roman Kelbich