Na Petřinách přijmou o stovku dětí víc

Mateřská a základní škola Petřiny - jih může od 1. září 2016 přijmout až 660 žáků.

Navýšení kapacity školského zařízení odsouhlasila rada Městské části Praha 6 na základě písemné žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Petřiny - jih Mileny Koreňové.

Podle ředitelky školy přestává být dosavadní kapacita počtu žáků dostačující. Důvodem je nárůst dětí v 1. třídách a třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Kladné stanovisko škola už získala i od Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Žádost byla projednána a podpořena na řádném jednání komise pro výchovu a vzdělávání dne 19. května 2015.