Sokol Střešovice slavil 130. výročí svého založení

náhled souboruV pátek a v sobotu 22. a 23. května 2015 uspořádal Sokol Praha Střešovice ve sportovním areálu na Andělce program, kterým připomněl význam sokolského hnutí pro společenský, sportovní a kulturní život obyvatel Střešovic od roku 1885 až do současnosti.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno návštěvám školních tříd ZŠ Norbertov na výstavě památek z archivu Sokola s výkladem vztahujícím se k místům jejich bydliště. Po skončení exkurzí se na letním hřišti Sokola konalo dětské sportovní odpoledne.

Hlavní oslavy se uskutečnily v sobotu v sídle Sokola. Po přivítání starostou Z. Páchou přiblížil S. Justa návštěvníkům historii sto třiceti let střešovické jednoty. Poděkoval paní místostarostce Ing. Arch. E. Smutné z úřadu Městské části Prahy 6 za finanční, morální a propagační podporu aktivit Sokola, Základní škole Norbertov za spolupráci a Tatranu Střešovice za vstřícnost při obnovování sokolských památek zničených nebo odstraněných z budovy sokolovny v období totality. Po krátkém vystoupení paní místostarostky a předsedy Tatranu M. Vaculíka, byla v interiéru sokolovny znovu odhalena původní pamětní deska sokolům, kteří položili život za vlast v 1. a 2. světové válce. Návštěvníci výstavy věnovali největší pozornost památkám z 19. století a originálním dokumentům z doby protisokolských kampaní.

V rámci oslav probíhal sokolský turnaj volejbalových družstev o putovní pohár „Memoriál bratra Václava Jágra“. Václav Jágr (1924-2013) byl střešovický patriot, po celý život oddaný sokolským ideálům, který za svoje zásluhy o Sokol a obec byl v roce 2010 představiteli MČ Praha 6 zařazen mezi devadesát nejvýznamnějších osobností Prahy 6. Ve večerních hodinách byly oslavy zakončeny přátelským posezením s hudbou v místním Café baru Na Andělce. Oslavy se setkaly se zájmem veřejnosti a věříme, že pomohly získat další zájemce o tělovýchovné a sportovní aktivity Sokola Praha Střešovice.

Sokol Praha Střešovice

Archivní dokumenty připomněly dlouhou a často velmi pohnutou historii sokolského hnutí ve Střešovicích. Foto: Sokol Praha Střešovice