Zastupitelé se shodli, kudy povede trať železnice Praha – Kladno

Severozápadní část Prahy má několik nelichotivých "nej". Je zcela bez záchytných parkovišť a bez rychlého kolejového spojení s kladenskou aglomerací. Výsledek zažívají obyvatelé městské části každý den - Praha 6 je zahlcena dopravou. Usnesení, žádající, aby nejkritičtější část plánované modernizované trati Praha - Kladno s odbočkou na letiště vedla pod zemí, odhlasovali ve čtvrtek 25. června zastupitelé Městské části Praha 6.

Proti původnímu záměru vést trať po povrchu vznikla dokonce petice, pod niž se podepsalo několik set lidí. Na jednání zastupitelstva se stejným požadavkem, aby plánovaná trať vedla pod zemí, vystoupila dokonce i herečka Iva Janžurová.

Modernizace trati Praha – Kladno s odbočkou na letiště může zásadně přispět ke snížení automobilové a autobusové zátěže Prahy 6. Kromě rychlého a komfortního spojení totiž nabídne i přes tisíc nových míst na záchytných parkovištích po celé délce trasy,“ upozorňuje na význam projektu místostarostka Petra Kolínská (SZ) zodpovědná za dopravu.

Tříbili jme si názory na tu věc, a snažili jsme si je ujasnit. Po půlroce práce se podařilo, že rozhodnutí bylo jednomyslné. Jsem rád, že se tento projekt dal konečně do pohybu a panuje na něj názorová shoda," zdůraznil místostarosta Jan Lacina (Starostové), předseda Komise strategického rozvoje Prahy 6.

Zastupitelé se tedy bez významnějších názorových rozdílů shodli na tom, že budou po Ministerstvu dopravy a jemu podřízených institucích žádat, aby v úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem vedla železnice podzemním tunelem. V odhlasovaném stanovisku požadují realizaci projektu v programovacím období 2014 – 2020. Jako první by se podle doporučení radnice měl začít stavět úsek mezi Veleslavínem a Kladnem. Projekt je v tuto chvíli teprve ve fázi „studie proveditelnosti”, která zahrnuje různé varianty řešení. Po schválení nejvhodnější varianty, bude následovat ještě Studie posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).

Teprve pak bude zpracována projektová dokumentace, která umožní žádat o dotace z EU. Ještě nedávno se postoje různily. Na to, zda má být trať vedena po povrchu, nebo alespoň částečně po zemí, totiž ještě donedávna nepanoval jednotný názor ani ve vedení městské části. „V únoru jsem se proslavila výrokem, že pokud trať nepovede po povrchu, tak nebude nikdy postavena. Je to tím, že trať je mou prioritou, v únoru jsem měla za to, že je to varianta povrchová. Po půlroce studia i naslouchání, jsem dospěla k názoru, že tou nejjistější cestou je fakt, že úsek mezi Dejvicemi a Veleslavínem bude v podzemí," připomněla na zastupitelstvu místostarostka Petra Kolínská. 

Konsensus zastupitelů

Jsem rád, že návrhu tak, jak je dnes předložen zastupitelstvu, může klub ČSSD plně vyjádřit svoji podporu a je tím zajištěn neměnný postoj městské části," podpořil rozhodnutí koalice zastupitel za ČSSD René Pekárek. „Marnili jsme čas, když jsme se za bývali povrchovou studií. Radnice se myslím rozhodla dobře,” okomentoval postoj k modernizaci trati opoziční zastupitel Jakub Stárek z ODS.

Není na nás, abychom posuzovali investici, ale abychom primárně hájili zájmy obyvatel Prahy 6. Jsem rád, že panuje shoda a konzistentní stanovisko," ocenil vývoj v postoji k projektu další zastupitel ODS, Alan Zubr.

Jednání v knihovně

K tématu svolala již o několik dní dříve radnice veřejnou diskuzi. Ta proběhla v pondělí 22. června v Ballingově sále Národní technické knihovny a zúčastnily se jí přibližně dvě stovky lidí. Kromě starosty Ondřeje Koláře (TOP 09) a místostarostky zodpovědné za dopravu, Petry Kolínské, na nívystoupili také zástupci autora projektu, společnosti Metroprojekt a Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC).

Praha 6 drží ve svých rukou řadu nástrojů, aby dosáhla toho, aby trať byla vedena tak, jak my si představujeme,” upozornil během jednání na klíčovou pozici městské části starosta Ondřej Kolář. Podle náměstka ředitele SŽDC Bohuslava Třetínského se náklady na modernizaci železnice Praha - Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla pohybují okolo 20 milliard korun.„Varianty, které jsou nejlépe ekonomicky hodnoceny, jsou nad 19 miliard korun,“ upřesnil Třetínský. Požadavek zahloubit část trati mezi Dejvicemi a Veleslavínem by podle něj byl dražší o přibližně 3 miliardy korun.