Zhodnocení mimořádné události

Od mimořádné situace uběhlo už pár týdnů. A je tak čas na rekapitulaci a informaci, jak s nabytými zkušenostmi a informacemi budeme dál pracovat a co může radnice udělat pro to, aby se nic podobného už neopakovalo. Nejsem žádný kouzelník, co všem naslibuje, že už nikdy se nic takového nestane. Realita je bohužel taková, že pod námi stále tiká časovaná bomba.

V dopisech, které jsem v souvislosti s touto mimořádnou situací obdržel, mi pisatelé vyčítali, že jsem vše zlehčoval, podcenil, a dokonce i to, že jsem pro občany Prahy 6 nic neudělal. To mě skutečně mrzí. Společně s kolegy jsme udělali vše, co bylo v našich silách a co nám ukládá, a především umožňuje příslušná platná legislativa.

Znovu opakuji, že jsme nemohli začít šířit informace, které byly neověřené. Nemůžeme zkrátka šířit poplašnou zprávu či paniku. Musíme postupovat tak, jak nám nařizují předpisy i zákony. Bohužel, i mimořádné události a jejich řešení jsou zatíženy zbytečnou byrokracií, která vše jen zhoršuje. Já opravdu nemohu povolat do města armádu, to je pouze a jen v kompetenci primátorky. A nechat uzavřít kohoutky vodovodu, jak po mně požadovala opozice, také nejde. Nedovedu si představit, jak by asi vypadaly domácnosti těch, kteří byli zasaženi střevními problémy a kteří by např. nemohli těch pět dní splachovat.

Vím přesně, co obyvatelé Dejvic a Bubenče museli prožívat. Ale jít k lékaři a zůstat několik dní doma? To jsem jako váš starosta nemohl. Místo toho jsem raději nechal zpracovat průzkum, který mi řekl, kolik z vás „je v tom se mnou“ a který jednou provždy vyvrátil spekulace o tom, že nakažených bylo málo. Dovolte mi, abych se alespoň touto cestou omluvil za všechny ty, kteří s touto mimořádnou situací měli co do činění, všem z vás, kdo jí byli postiženi a kterým byla způsobena jakákoliv újma.

Radnice připravuje krizový plán postupu, který vychází z našich konkrétních nedávných postřehů a zkušeností a který bude na žádost hlavního města poskytnut i ostatním městským částem. Praha 6 se také zapojila do projektu, jehož cílem je donáška balené pitné vody až domů pro seniory a hendikepované.

I nadále pokračují jednání směřující k vyšetření toho, co se stalo a kdo za to ponese odpovědnost. Zastupitelstvo Prahy 6 schválilo můj návrh usnesení, ve kterém žádáme Magistrát hl. města Prahy o revizi a přehodnocení smluv uzavřených s PVK a. s. a Veolia a. s., a také o prověření stavu kanalizačního a vodovodního řadu v Praze s cílem zabránit obdobným událostem. Požadujeme také zřízení vyšetřovací komise, která prověří míru zavinění vzniku této události. A protože, jak jsem psal, jsme se potýkali s mimořádně nabubřelou byrokracií vězící ve zbytečně nepřehledné legislativě, požádali jsme i poslance, kteří jsou členy zastupitelstva Prahy 6, aby se zasadili za zjednodušení zákonů, které se vztahují na krizové řízení.

Ondřej Kolář, starosta Prahy 6