Rizikové objekty v Praze 6

náhled souboruOd roku 2012 komplexně monitoruje městská část Praha 6 na základě iniciativy své bezpečnostní komise stav problematických domů a objektů, kde se často sdružují nepřizpůsobiví občané a lidé bez domova. Tyto stavby představují také bezpečnostní riziko pro celé své okolí.

Domů, jejichž majitelé se o ně z různých – zaviněných i nezaviněných – důvodů nestarají, eviduje městská část zhruba čtyři desítky. „Tyto objekty představují dva druhy nebezpečí: nejenže se chátrající domy mohou zhroutit a ohrozit tak bezpečí kolemjdoucích lidí, ale také se v nich sdružují lidé bez domova, místa mohou být zdrojem žloutenky a dalších infekčních chorob. Také už v těchto objektech byly objeveny varny drog. Požáry, které zde mohou vzniknout, pak ohrožují i okolní budovy,“ upozorňuje předseda bezpečnostní komise Miloš Balabán (ČSSD).


Většina se nestará
Starosta Ondřej Kolář (TOP 09) na základě podnětu bezpečnostní komise obeslal všech skoro čtyřicet majitelů těchto objektů, aby zjednali nápravu. Odpověděli nebo tak učinili jen čtyři.
Důvody, proč se o nemovitosti majitelé nestarají, jsou různé. Někteří nejenže nežijí v Praze 6, ale ani v hlavním městě, proto nemají přehled, v jakém stavu jejich objekty jsou. A i když je zabezpečí plotem a zazdí okna a vchody, někdy je to otázkou jen dnů a týdnů, než někdo zábrany zničí a opět se dostane dovnitř. Jindy je zase vlastník nespokojený s tím, v jakém stavu mu stát objekt vrátil, a tak se o něj odmítá starat. Anebo mohly být nemovitosti pořízeny jen proto, aby sloužily jako zástavy pro banku a více vlastníky nezajímají. A jak je známé o vilách v ulici Milady Horákové – majitel by rád původní stavby zboural a postavil zde nové, ovšem nemůže získat povolení k demolici. „Vily na Letné by měl jejich majitel, společnost Lordship, řádně udržovat i proto, že se nacházejí v památkové zóně. Neměl by je nechat chátrat a usilovat o jejich demolici za účelem výstavby vel­kého administrativního komplexu,“ uvádí Antonín Nechvátal, zastupitel za Stranu ­zelených.
Informace o nebezpečných stavbách na radnici přicházejí od takzvaných rajonových inženýrů, kteří kontrolují jim přidělené oblasti, pak strážníků, policie, nebo občanů. Na základě jejich upozornění probíhá místní šetření, a to v součinnosti odboru stavebního, životní prostředí a sociálního v případě, že se v místě nacházejí takzvané vyloučené osoby. Těm pak radnice nabízí pomoc například při vyřizování ubytování, dávek sociální pomoci a podobně.


Omezené legislativní možnosti
 „Z hlediska legislativy není jednoduché donutit majitele objektu, aby se o ně starali nebo je zabezpečili,“ říká radní pro bezpečnost Zdeněk Hořánek (ANO). V předchozích měsících proběhly interpelace zastupitelů R. Pekárka a M. Balabána týkající se stavu problémových obejktů. V tuto chvíli sice může radnice zabezpečit podobné domy na své náklady, a pak je na majitelích vymáhat, ale zpravidla takové spory končí u soudu a mohou se táhnout i několik let. Exekuce nemovitostí je možná pouze v případech, kdy majitelé radnicím dluží nemalé částy například právě za prohrané soudy nebo na pokutách. „Tento návrh zazněl na jednání červnového zastupitelstva od klubu ČSSD a v současnosti ho posuzuje právní odbor úřadu městské části," podotýká Miloš Balabán.
Pracovníci městské části dokonce nemohou do objektu ani vstoupit, k tomu potřebují přítomnost majitele. V případě, že vlastník porušuje stavební zákon, nemá-li objekt dostatečně zabezpečený, anebo normy z hlediska životního prostředí, je-li na pozemku nepořádek nebo přerostlá zeleň, pak ho lze vyzvat k nápravě, případně mu i opakovaně udělit pokutu. Jediný, kdo může na pozemek a do domu vstoupit samostatně, je policie, má-li podezření, že je uvnitř páchaná trestná činnost. Právě proto bezpečnostní komise iniciovala letos v květnu mimořádné místní šetření u nejproblematičtějších objektů.

Mezi problematické objekty patří:

Podle radního pro bezpečnost  Zdeňka Hořánka si lidé často neuvědomují, že tyto objekty jsou určitou časovanou bombou. „Zároveň bych chtěl ocenit přístup městské policie i Policie ČR, stejně jako hasičů ze stanice na Petřinách, kteří si rizikovost opuštěných domů plně uvědomují a pravidelně je monitorují. Zjištěné informace pak předávají jak bezpečnostní komisi, která se tímto problémem každý měsíc detailně zabývá, tak odboru výstavby,“ vysvětluje radní.

„Povinností vlastníků nemovitostí je zabezpečit je takovým způsobem, aby nebyly nebezpečné pro své okolí. Městská část Praha 6 musí využít všech svých pravomocí, aby vlastníky nebezpečných objektů k takovému postupu přiměla,“ dodává Jakub Stárek (ODS).