Poliklinika Pod Marjánkou kulturní památkou

Na základě žádosti několika občanů Ministerstvo kultury prohlásilo začátkem května budovu polikliniky Pod Marjánkou za nemovitou kulturní památku. Pro Prahu 6 to znamená komplikace při přípravě rekonstrukce, která se tak prodlouží a prodraží, protože každý detail musí být konzultován s památkáři.

„Úřad městské části Prahy 6 podává proti tomuto rozhodnutí odvolání – rozklad. Avšak vzhledem k předpokládané délce dalšího projednávání, které může trvat i měsíce, a nejistému výsledku, musíme definitivně k budově přistupovat jako k památce. Rekonstrukci zahájíme podle připraveného scénáře a jako první přijdou na řadu výtahy,“ říká Milena Hanušová (TOP 09), radní pro sociální politiku. Vyhlášení budovy památkou nejenže zkomplikuje rekonstrukci budovy, zároveň radnice pravděpodobně nebude moci respektovat všechny náměty a připomínky lékařů na uspořádání budoucích prostor. „Přesto nadále pokračují naše jednání s lékaři o budoucím umístění jednotlivých ordinací, kdy se jim pokusíme v co největší možné míře vyjít vstříc,“ konstatuje zdravotní rada Marián Hošek (KDU-ČSL) a dodává, že po dokončení dislokace bude následovat dopracování projektové dokumentace a posléze výběr zhotovitele stavby.

„Na posledním zastupitelstvu jsme radní ­vyzvali, aby připravili postup rekonstrukce budovy polikliniky Pod Marjánkou v případě, že budova získá památkovou ochranu. Kategoricky to odmítli a současný vývoj bohužel ukazuje, že s variantou památkové ochrany vůbec nepočítali. Proti rozhodnutí ministerstva kultury se radnice sice odvolala, tím se ovšem celá rekonstrukce zdrží přinejmenším v řádu měsíců,“ uvádí Petr Píša, zastupitel za Stranu zelených.

Praha 6 má na opravy přidělenou dotaci 60 milionů korun od magistrátu, kterou může čerpat do konce příštího roku.

 

Lékaři k poliklinice

Ve středu 24. května uspořádal Spolek Poliklinika Pod Marjánkou diskusi o poliklinice, kterého se zúčastnilo několik desítek občanů a někteří zastupitelé. Opakovaně kritizovali postoj radnice k otázce rekonstrukce a několikrát zde zaznělo, že lékaři i občané mají málo informací.

„Za pár měsíců nastane doba, kdy mohla být smlouva s původním nájemcem vypovězena bez vyplacení nehorázného odstupného. Po ukončení nájemního vztahu však na místo plánované rekonstrukce slyšíme jen výmluvy. Navíc vyhlášení polikliniky kulturní památkou platné stavební povolení nijak neomezuje,“ konstatuje k situaci na poliklinice zastupitel za ODS Jiří Lála.

„Mrzí mne, že opozice kolem této kauzy rozšiřuje mnoho falešných zpráv a negativních stanovisek, se kterými však nemůžeme souhlasit,“ říká radní Milena Hanušová.