Školství v Praze 6 pracuje na vizi rozvoje

Praha 6 plánuje do roku 2022 přes 500 nových míst ve školkách a 500 ve školách. V současnosti je městská část zřizovatelem 15 základních a 33 mateřských škol, z nichž 19 funguje samostatně a 14 při základních školách. Kapacita škol činí 9500 a školek 2975 míst. V následujících letech se připravuje jejich rozšíření. 

„Kapacity jsou jedna věc, ale kvalita škol je věcí neméně podstatnou,“ konstatuje zástupce starosty pro školství Jan Lacina (STAN). „A my tu chceme školy přátelské, moderní, jazykově nadstandardní a ještě k tomu pestré,“ dodává. Základní školy zřizované městskou částí jsou aktuálně naplněné na 89 %. Jak ukazují statistiky, ze dvou třetin je navštěvují děti z Prahy 6, v letošním roce to bylo konkrétně 6423 žáků, tedy přesně 68 % celkových kapacit. Toto procento však neustále roste, takže žáci z okolí Prahy či jiných městských částí postupně školy dokončí a jiní už nejsou přijímáni. „Otázka s umístěním žáků se tak postupně samovolně vrací tam, kam patří: do jejich domovských městských částí, ale někdy i za hranice hlavního města,“ říká Jan Lacina. Zároveň dodává, že tato situace zvyšuje tlak na účelové změny trvalého bydliště dětí, a to je nepředvídatelná proměnná. Do prvních tříd mají v současnosti šanci dostat se už jen ty bydlící na území Prahy 6. Počet prvňáků kulminoval v roce 2014, kdy jich bylo podle oficiálních dat 1150.  Letos by podle předběžných výsledků mělo skutečně nastoupit do prvních tříd přibližně 1000 „spádových“ dětí, ačkoliv na území městské části jich žije o něco víc. Samozřejmě ne všichni rodiče zapsali své potomky do škol zřizovaných Prahou 6, některé chodí do prestižních škol jinde v Praze, jiné do mezinárodních škol nebo  jsou s rodiči dlouhodobě v zahraničí.

Podle podrobné demografické studie, kterou má vedení Prahy 6 k dispozici, bude množství „domácích“ žáků z Prahy 6 v základních školách kulminovat v roce 2021/2022. „Víc než celkové číslo nás pálí velký zájem v některých územích, typicky v trojúhelníku vymezeném základními školami Bílá, Antonína Čermáka a Hanspaulka,“ dodává Jan Lacina.

 

Kapacity se budou navyšovat

Radnice proto plánuje rozšířit kapacity škol. Do roku 2022 by tak mělo v Prahy 6 vzniknout dalších 525 míst a jejich kapacita se díky tomu zvýší na 10 tisíc. Předpokládaná zaplněnost se má i tak pohybovat přes 90 % a dál klesat jen pozvolna. „Výhledově pak bude dětí ve třídách ubývat, aby měli učitelé na každé dítě dostatek času a pozornosti,“ vysvětluje místostarosta Lacina. Takový záměr podle všeho sleduje aktuální novela zákona: od školního roku 2019/20 budou totiž školy dostávat peníze nikoli podle počtu žáků, ale odučených hodin. Tlak na počet dětí ve třídách se sníží.

Už minulé vedení radnice připravilo v nejžádanější lokalitě Prahy 6 stavbu školní budovy v ulici Na Kocínce při ZŠ Bílá, kde by mělo přibýt proti současnému stavu 150 školních a 50 školkových míst. Spolek Pro Hanspaulku (nezaměňovat se spolkem Hanspaulka!) a další dvě fyzické osoby se však proti vydanému stavebnímu povolení odvolaly k vyšší instanci a projekt byl vrácen k novému projednávání. Radnice se tak musela vrátit na začátek: zapracovává připomínky, projekt se připravuje k novému územnímu řízení. 

„Proto jsme okamžitě začali hledat náhradní řešení a našli jej v půdní vestavbě nedaleké školy Antonína Čermáka v Bubenči. Ta by měla být hotová do září 2018,“ konstatuje místostarosta Jan Lacina. Od školního roku 2018/19 tady má vzniknout 5 nových tříd pro 125 dětí.

Další rozšíření kapacit škol má nastat nejpozději od školního roku 2021/22, na školách Emy Destinnové a náměstí Svobody se právě dokončuje oprava střech připravených pro budoucí půdní vestavby. V prvním případě se kapacita může navýšit až o 50 dětí, v druhém dokonce o 125.

Investují se desítky milionů, výhledově stovky

Do školek a škol na území Prahy 6 půjdou v následujících letech stovky milionů korun. ­Rozšíření základních škol Emy Destinnové a náměstí Svobody přijde každé na padesát milionů korun, stejně by měla stát i půdní vestavba na ZŠ Antonína Čermáka, kde však radnice může počítat s dvacetimilionovou dotací od ­Evropské unie. Seznam investic, které povedou k rozšíření kapacit škol na Praze 6, je ale delší.  Do roku 2020 mohou vzniknout tři třídy, každá pro 25 dětí, také na ZŠ J. A. Komenského v ulici U Dělnického cvičiště. Předpokládaná cena je 42 milionů korun. O dva roky později se plánuje dokončení 6 tříd pro 150 žáků v ZŠ Marjánka.

Podle statistik v období do roku 2030 nastoupí do prvních tříd každé září kolem tisícovky dětí. Ve všech ročnících pak bude chodit do škol v Praze 6 zhruba 9300 dětí, kapacita deset tisíc tak bude dostatečná. V těchto číslech se počítá i s úbytkem žáků v šestých třídách, kdy děti odcházejí nejčastěji na víceletá gymnázia a na základních školách se pak snižuje počet tříd v ročníku ze tří na dvě. Lze předpokládat, že tato situace ještě několik let potrvá, i když podle odborníků jde o negativní krok. Toto číslo je příliš vysoké a kritizují za něj Českou republiku i mezinárodní organizace jako OECD, protože nepřispívá kvalitě vzdělávání. Ze základních škol odcházejí žáci-tahouni, což demotivuje ostatní děti. A také odchod na víceletá gymnázia neprospívá všem dětem, i tam se z některých stanou premianti, z jiných čtyřkaři, což opět snižuje jejich motivaci. Když se víceletá gymnázia zakládala, předpokládalo se, že do nich bude odcházet po páté třídě zhruba pět procent dětí s výjimečným nadáním. Polde statistik MŠMT je to ale 10,8 procenta a v Praze dokonce 20,7 procenta.

 

Co s pronajatými budovami škol?

V době, kdy do prvních tříd nastupovala zhruba polovina dětí než nyní, byly budovy škol poloprázdné a radnice řešila, jak s nimi hospodárně naložit, některé z nich proto dlouhodobě pronajala. Jde o tyto školy:  

l  
Škola Cesta k úspěchu, Bělohorská 103 s kapacitou 120 míst je pronajata do 8/2025.

l  
Riverside School v Roztocké ulici v Suchdole je pronajatá do 6/2021 a také má kapacitu 120 míst. Radnice teď svou budovu částečně rekonstruuje, investuje do ní 14 milionů korun. Ovšem škola se nachází v záplavové oblasti, proto nemá radnice výraznou motivaci smlouvu vypovědět.

l  
Prague British School je velká škola s 350 místy, nájemní smlouva z roku 2007 byla uzavřena na15 let, do srpna 2022. O jejím pokračování či vypovězení bude městská část rozhodovat už v první polovině příštího roku. Ve prospěch dalšího pronájmu hovoří to, že za pronájem platí 5,2 milionu korun ročně a do rozpočtu tak pošle celkem skoro 80 milionů korun, za což lze postavit novou školu. 

l  
Základní škola Duhovka Nad Kajetánkou má uzavřenou nájemní smlouvu do 3/2044. Majitel do ní nainvestoval zhruba 50 milionů korun a budovu by chtěl odkoupit. Navíc má v plánu vybudovat zde i školku. 

l  
Mezinárodní jesle Global Minded v Šantrochově ulici, tedy budova bývalých jeslí, s kapacitou 40 míst má smlouvu uzavřenou do listopadu letošního roku, má být prodloužena zatím jen do 11/2019. 

„Tím, že by městská část tyto smlouvy vypověděla, by si ovšem co do kapacity významně nepomohla, neboť velké procento jejich žáků jsou děti z Prahy 6,“ vysvětluje Jan Lacina a dodává: „Praha 6 je dlouhodobě nejvzdělanějším regionem v celé České republice a rodiče mají velký zájem o pestrou školní nabídku včetně různých mezinárodních či alternativních škol. Radnice proto nemá velký zájem smlouvy vypovídat.“

 

Nové školy v nových lokalitách

Kapacita mateřských a základních škol však musí reagovat i na novou výstavbu na svém území.  Více bytů znamená více lidí, a tím i dětí školou povinných. Takzvané plánovací smlouvy ale nevytvářejí na developery zákonný tlak na výstavbu školských či sociálních kapacit. Vzniká jim pouze povinnost napojit nově vzniklou výstavbu na původní komunikace, odpad, zdroje vody, plynu, elektřiny. Radnice dnes proto začíná s developery hledat vzájemně přijatelná řešení.

Během zhruba deseti let by měla vzniknout celá obytná čtvrt v rozvojovém území Nová Ruzyně, předpokládá se, že zde bude bydlet 13,5 až 18 tisíc lidí. To znamená, že zde bude třeba zhruba pět školek o čtyřech až pěti třídách a dvě větší základní školy o celkové kapacitě až 80 tříd.

Zhruba 200 bytů by mělo za tři až pět let vzniknout v Papírenské ulici. Mezi novými obyvateli budou samozřejmě děti, předpokládá se, že naplní necelou jednu třídu mateřské a dvě třídy základní školy. Zde existuje předběžná dohoda s developerem, že by na stavbu školních kapacit významně přispěl. Majitel pozemku dlouhodobě usiluje také o výstavbu přibližně 150 bytů v Chittussiho ulici v areálu současné LDN…  Platí, že každý nově postavený bytový dům znamená nutnost vytvořit 10 až 15 míst pro děti ve školkách a školách.