2018: Rok osudových osmiček, rok české státnosti

náhled souboruČeská republika a její dějiny lemované významnými letopočty končícími osmičkou „oslaví“ letos několik kulatin. Praha 6 připravila pro veřejnost ve spolupráci s místními institucemi i armádou řadu připomínkových akcí.

„Praha 6 pravidelně ctí památné dny a významné osobnosti, které žily či působily na jejím území. V roce 2018 budou i tyto vzpomínkové a pietní akty důstojnější a mnohdy doprovázeny kulturními pořady,“ říká starosta Ondřej Kolář (TOP 09).
Letopočty, na jejichž konci stála osmička, se pravidelně zapisovaly do osudu českých dějin. Klíčovým výročím tohoto roku je říjnových 100 let od založení samostatné Československé republiky. Ohlédneme se sto let zpět, kdy v roce 1918 skončila první světová válka a na troskách Rakouska-Uherska vzniklo demokratické Československo. Letošní rok je bohatý i na další výročí. Hned 1. ledna si připomínáme 25 let od vzniku České republiky. 80 let uplyne od Mnichovské dohody podepsané roku 1938 a o dalších deset let později, v únoru 1948, přišel Vítězný únor, který znamenal reálný konec demokracie u nás. 50 let uplyne od uvolnění režimu v Československu, ale i následné invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968, která znamenala nástup normalizace.
Podle místostarosty Jana Laciny (STAN), který projekt během celého roku koordinuje, je k oslavám ideální příležitost: „Za první čtvrt století České republiky se podařilo dobudovat vyvážený systém ústavních a demokratických institucí, máme respektovaný a fungující nejvyšší správní i ústavní soud, zavedenou druhou komoru parlamentu jménem Senát, o jehož státotvorném významu se záhy začneme přesvědčovat, máme tu nezávislá veřejnoprávní média, to všechno dnes není ve střední Evropě vůbec obvyklá situace. Období fašismu i komunismu však vedlo k tomu, že Češi si nestihli vytvořit kladný vztah ke státu a vykazují k němu nízkou loajalitu. Ale stát není nic cizího, my jsme stát. Další čtvrt století České republiky, které nás čeká, je v tomto smyslu tou nejlepší chvílí, kdy s touto myšlenkou vystoupit. I když si uvědomuji, že Češi vnímají víc 100 let od vzniku samostatného Československa, které důstojně oslavíme spolu s armádou 28. října.“
Praha 6 zahájila své aktivity tím, že společně s Vojenským historickým ústavem vydala pro letošní rok reprezentativní kalendář s plakáty významného českého výtvarníka a představitele československého odboje, autora propagační grafiky za boj za vznik samostatného státu Vojtěcha Preissiga.
V červnu se uskuteční tradiční festival ve Hvězdě pod názvem Hvězda pro republiku. Jeho dramaturgie bude pro letošek přizpůsobena právě100. výročí republiky a posluchače seznámí s vojenskými hudebními soubory. K srpnovým událostem se váže také výročí největšího triumfu gymnastky Věry Čáslavské, čestné občanky Prahy 6. Na olympijských hrách v Mexiku 1968 ukončila kariéru ziskem čtyř zlatých a dvou stříbrných medailí. Během slavnostního ceremoniálu předání medailí gestem mlčky protestovala proti okupaci Československa, když stála společně na stupínku se sovětskou závodnicí. 50 let od této události na návrh Prahy 6 pravděpodobně dojde k přejmenování Základní školy Petřiny-jih na školu Věry Čáslavské.
Vrcholem oslav a klíčovým dnem celého roku bude 28. říjen, nejvýznamnější výročí v novodobé historii státu. Na Evropské třídě se uskuteční přehlídka vojenské techniky, kterou organizuje Armáda ČR a ministerstvo obrany. Vojenská přehlídka půjde od Horoměřické po Evropské třídě k hotelu Diplomat. Praha 6 přispěje k oslavám vlastním kulturně společenským programem, který propojí vojenskou přehlídku na Evropské se statickou ukázkou ­bojové techniky na Letenské pláni. Dejvická třída se stane místem pro lidovou veselici oslavující 100. výročí vzniku samostatného Československého státu. Podobně jako při oslavách 70 let od konce války Dejvickou zaplní stany vítězných mocností 1. světové války s válečnými plakáty a občerstvením národních kuchyní.
Dejvické bude vévodit pódium, kde se v rámci celodenního programu skuteční slavnostní shromáždění za přítomnosti politiků a významných osobností veřejného života, koncert vojenské kapely Ondráš, vystoupení českých i slovenských hudebních skupin a interpretů. Umělecký soubor Dejvického divadla odehraje v divadle Semafor inscenaci hry Václava Havla z roku 1992 „Zítra to spustíme“, která ztvárňuje budoucí politiky Československé republiky v předvečer 28. října 1918. Program vyvrcholí koncertem symfonické básně Bedřicha Smetany „Má vlast“ v podání Ústřední hudby Armády České republiky.
Od budovy Generálního štábu směrem na Vítězné náměstí Praha 6 umístí tematickou výstavu na velkoplošných bannerech. Expozice provede návštěvníky od Dejvické třídy ke stanici metra Hradčanská historií pomocí odborných textů a kopií autentických fotografií z roku 1918. Výstava bude na veřejnosti celý říjen. Na dejvickém nádraží bude zájemcům zpřístupněn historický vlak Československých legií s výstavou o působení legionářů v Rusku, zapůjčený Československou obcí legionářskou. A v Masarykově salonku nádraží Dejvice bude zřízena provizorní polní pošta, ze které půjde odeslat dopisnice a pohledy s pamětním razítkem. Dozvukem říjnových oslav bude ke Dni veteránů 11. 11. připravená výstava v Písecké bráně, věnovaná ukončení 1. světové války.  
Náklady na říjnové oslavy plánuje Praha 6 pokrýt nejen z vlastního rozpočtu, do kterého zapojí magistrátem přidělené peníze z hazardu, ale i díky podaným žádostem o grantovou podporu z ministerstva kultury i z hlavního města.

Výstavy na téma 100 let republiky
Oslavy české státnosti jsou společným jmenovatelem i celoročního programu výstav v Galerii Skleňák za výlohami Skleněného paláce, která je veřejnosti zdarma přístupná každý den po celý rok. „Snažíme se dát prostor pozoruhodným a výjimečným projektům, za kterými jsou významné kulturní osobnosti, občanská sdružení, studentské projekty, výtvarné dílny dětí nebo architektonické návrhy. Upřednostňujeme projekty související s Prahou 6, nebráníme se ale i aktivitám, které svým významem a přínosem přesahují hranice naší městské části. Prostor dostanou zahraniční velvyslanectví, která zde sídlí a mají tak jedinečnou příležitost představit svoji zemi, kulturu a životní styl českým občanům,“ vysvětluje dramaturgii výstav zástupkyně starosty Eva Smutná (TOP 09), která za výstavnickou činnost zodpovídá. První letošní výstavu „Židovské dědictví v Bulharsku“, která představí soubor fotografií uznávaného fotografa Antoni Georgieva, připravuje Praha 6 společně s Bulharskou ambasádou a Bulharským kulturním institutem.
V únoru Galerie Skleňák společně se Spolkem sběratelů a přátel exlibris, který letos také slaví 100 let své činnosti, poodhalí tajemství tzv. Péefek, papírových kartiček s přáním do ­nového roku, které vznikly v Čechách v 19. století.
„Máme přislíbeny fotografie od významného československého reportážního a dokumentárního fotografa Alexandra Paula, které mapují nejrůznější události v Praze 6. Plánujeme výstavu renomovaného sochaře Břetislava Bendy, který zhotovil sochy českých velikánů,“ nastiňuje místostarostka celoroční program. Se společností Post Bellum Praha 6 připravuje říjnovou výstavu „Paměť Prahy 6“ zaměřenou na nejdůležitější události naší městské části.
Praha 6 pokračuje ve spolupráci s galerií v obchodním centru Šestka, kde hned v prvním týdnu nového roku bude představena výstava mapující Poutní cestu výklenkových kaplí od bývalé městské brány na Strahově až k františkánskému klášteru nedaleko Červeného Újezdu. Výstavu bude možné zhlédnout do konce ledna.

Nové pomníky a oprava starých
Velkou pozornost bude v roce české ­státnosti Praha 6 věnovat opravám stávajících pomníků a připravuje odhalení nových. Na Macharově náměstí na Ořechovce bude letos opraven pomník obětem 1. světové války.
U této příležitosti plánuje Praha 6 připravit výstavu výsledků architektonické soutěže na úpravu centrálního prostoru. Pamětní deska generála Josefa Mašína na domě v Liboci nese několik chybných údajů, i tady se letos přistoupí k nápravě. Kancelář architekta také zahájí I. etapu rehabilitace centrálního motivu pomníku na bývalém vojenském hřbitově u hradeb na rozhraní Hradčan a Střešovic, na který se tímto vrátí pomník ve tvaru osmicípé hvězdy s křížem včetně nápisů.
Během jara se objeví dodatkové informační tabule na pomníku maršála Koněva na náměstí Interbrigády, jejichž cílem je sdělení všech historických informací o této osobnosti. Text navržený renomovaným historikem chce Praha 6 ještě nechat posoudit Vojenským historickým ústavem, ÚSTR a Ústavem moderních dějin AV ČR. O doplnění desek rozhodli v listopadu zastupitelé.
Velkou snahou radnice je v letošním roce instalovat plastiku Vějíř Žofie Chotkové v zápolí Písecké brány, neboť 1. března uplyne 150 let od narození české šlechtičny a 28. června 104 let od její smrti během atentátu v Sarajevu na jejího muže Františka Ferdinanda. Podoba vějíře vzešla ze soutěže, kterou zorganizovala Praha 6, ovšem výsledná podoba celého prostoru u Písecké závisí na realizaci ze strany Technické správy komunikací, která má ­zpoždění.
V letošním roce by městská část také ráda vyhlásila ideovou architektonicko – krajinářskou soutěž, která by přinesla návrhy na úpravu pietního prostoru v okolí mohyly bitvy na Bílé hoře tak, aby v roce 2020 u příležitosti 400 výročí bitvy bylo místo atraktivním vzpomínkovým prostorem.